Tự động SEO Titles cho tất cả trang trong wordpress

05/06/2012

Tiêu đề trang của bạn là một trong những cái mà robot của các công cụ tìm kiếm như google tìm thấy và index cho trang của bạn. Hầu hết các themes mặc định của wordpress đều được cấu hình tiêu đề theo 1 chuẩn, nó hoạt động rất tốt cho các trang bình thường , tuy nhiên những trang như hiển thị kết quả tìm kiếm, 404 , archives thì lại hiển thị không được tốt, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix lại title sao cho nó hiển thị phù hợp với tất cả các trang.

Tự động SEO Titles cho tất cả trang trong wordpress
Dưới đây là danh sách các tiêu đề mà mình dự định sẽ sửa như sau :
–  Home Page – Blog Name | Blog Description
Search Results – Search Results for search terms – 11 Articles | Blog Name
404 (Error) Page  – Blog Name | 404 Nothing Found
Author Archives – Blog Name | Author Archives
Single Post – Post Name | Category Name | Blog Name
Page – Page Name | Blog Name
Category Page – Category Name | Category Description | Blog Name
–  Monthly Archive – Blog Name | Archive | Month, Year
Day Archive – Blog Name | Archive | Month Day, Year
Tag – Tag Name | Blog name

Bước 1 : mở file header.php trong theme của bạn và tìm dòng chữ trông giống như dòng chữ sau :

<title><?php wp_title('&laquo;', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

Bước 2: Thay thế đôạn code trên bàng đoạn code sau đây:

<title> <?php if ( is_home() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | <?php bloginfo('description'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_search() ) { ?>Search Results for <?php /* Search Count */ $allsearch = &new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); echo $key; _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?><?php } ?>
<?php if ( is_404() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | 404 Nothing Found<?php } ?>
<?php if ( is_author() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Author Archives<?php } ?>
<?php if ( is_single() ) { ?><?php wp_title(''); ?> | <?php
$category = get_the_category();
echo $category[0]->cat_name;
?> | <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_page() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | <?php
$category = get_the_category();
echo $category[0]->cat_name;  ?>|<?php wp_title(''); ?><?php } ?>
<?php if ( is_category() ) { ?><?php single_cat_title(); ?> | <?php $category = get_the_category();
echo $category[0]->category_description; ?> | <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_month() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F, Y'); ?><?php } ?>
<?php if ( is_day() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F j, Y'); ?><?php } ?>
<?php if (function_exists('is_tag')) { if ( is_tag() ) { ?><?php single_tag_title("", true); } } ?> | <?php bloginfo('name'); ?>
</title>

Vậy là xong, các bạn thử save lại và kiểm  tra kết quả xem, thật tuyệt phải không các bạn, chúc thành công

Chuyên Mục: ,

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !