Thủ thuật wordpress : Cách tạo thumbnail cho bài viết

03/06/2012

Khi mình viết những dòng này là mình đã mất cả ngày để tìm hiểu cách làm ra nó, có lúc tưởng chừng như mình muốn bỏ cuộc vì có nhiều mã nguồn khác nhau, nhưng không cái nào được như mình mong muốn, cuối cùng thì mình cũng tìm ra và mình quyết chia sẻ cho các bạn ngay lập tức để những ai gặp tình cảnh giống như mình thì không phải tốn thời gian như thế nữa.
Đầu tiên bạn download mã nguồn sau đây timthumb.php, và đặt nó vào bất cứ folder nào bạn muốn để trong wordpress.

cach tao thumnail trong wordpress
– Sau đó vào file functions.php trong template của bạn, past đoạn code sau đây:

<?php
// retreives image from the post
function getImage($num) {
global $more;
$more = 1;
$content = get_the_content();
$count = substr_count($content, '<img');
$start = 0;
for($i=1;$i<=$count;$i++) {
$imgBeg = strpos($content, '<img', $start);
$post = substr($content, $imgBeg);
$imgEnd = strpos($post, '>');
$postOutput = substr($post, 0, $imgEnd+1);
$image[$i] = $postOutput;
$start=$imgEnd+1;

$cleanF = strpos($image[$num],'src="')+5;
$cleanB = strpos($image[$num],'"',$cleanF)-$cleanF;
$imgThumb = substr($image[$num],$cleanF,$cleanB);

}
if(stristr($image[$num],'<img')) { echo $imgThumb; }
$more = 0;
}
//retreive image ends
?>

Thumbnail Code
Việc cuối cùng là tạo thumnail, các bạn vào vòng lặp the_loop trong giao diện của bạn và past dòng code sau :

<div>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
<img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php getImage('1'); ?>&w=150&h=150&zc=1">
</a>
</div>

Thế là xong rồi đó các bạn, chúc các bạn thành công, nếu có gì thắc mắc thì ghi comment ở dưới, mình sẽ giúp các bạn.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !
  • Thành

    cho e hỏi “các bạn vào vòng lặp the_loop trong giao diện” là ở đâu anh chỉ rõ cho em đc ko, e ko hiểu lắm

    • à, nếu bạn muốn hiển thị thumnail ở đâu, ví dụ như ở phần category thì tìm đến folder giao diện bạn đang sử dụng, rồi tìm đến file archive.php , hoặc page.php trong đó sẽ có code chứa vòng lặp ” the_loop “