Hiển thị số người follow twitter trong wordpress

24/06/2012

Hôm nay mình chia sẻ với các bạn đoạn code giúp bạn hiển thị số người follow trên tài khoản twitter của bạn.

show-twitter-follower-count

Bước 1 : mở file  functions.php trong folder giao diện của bạn, sau đó past đoạn code sau:

function twitter_count($username) {

$url = "http://api.twitter.com/1/users/show.xml?screen_name=".$username;

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

$data = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

$xml = new SimpleXMLElement($data);
$count = $xml->followers_count;

return $count;
}

Bước 2 : Bây giờ các bạn muốn hiển thị ở đâu chỉ cần past đoạn code sau vào chỗ đó là được

<?php echo twitter_count(thuthuatweb); //thay đổi thuthuatweb thành user của bạn ?>

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !