Responsive Quote (trích dẫn) Carousel với Bootstrap 3

30/07/2017

Hiệu ứng carousel mà mình chía sẻ cho các bạn trong bài viết này có rất nhiều tác dụng và hữu ích cho những ai đang quản trị trang blog hoặc website. Nó có thể giúp các bạn hiển thị thông tin giới thiệu ngắn về những tác giả hoặc các thành viên đóng góp bài viết. Các bạn cũng có thể dùng nó để trích dẫn những câu văn quan trọng mà các bạn muốn truyền tải đến người dùng.

Responsive Quote (trích dẫn) Carousel với Bootstrap 3

Xem Demo | Download

Với sự hỗ trợ đắc lực của Bootstrap 3, các bạn sẽ không cần phải code gì nhiều, chỉ cần chèn khai báo và copy những đoạn html, css mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn dưới đây.

HTML

Việc đầu tiên là chèn thư viện bootstrap 3, jquery và font awesome.

<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<link href="https//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script>

Các bạn copy theo đúng cấu trúc html như sau :

<div class="container">
 <div class='row'>
  <div class='col-md-offset-2 col-md-8'>
   <div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="quote-carousel">
    <!-- Bottom Carousel Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
     <li data-target="#quote-carousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
     <li data-target="#quote-carousel" data-slide-to="1"></li>
     <li data-target="#quote-carousel" data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    
    <!-- Carousel Slides / Quotes -->
    <div class="carousel-inner">
    
     <!-- Quote 1 -->
     <div class="item active">
      <blockquote>
       <div class="row">
        <div class="col-sm-3 text-center">
         <img class="img-circle" src="images/1.png" style="width: 100px;height:100px;">
         <!--<img class="img-circle" src="https://s3.amazonaws.com/uifaces/faces/twitter/kolage/128.jpg" style="width: 100px;height:100px;">-->
        </div>
        <div class="col-sm-9">
         <p>Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit!</p>
         <small>Someone famous</small>
        </div>
       </div>
      </blockquote>
     </div>
     <!-- Quote 2 -->
     <div class="item">
      <blockquote>
       <div class="row">
        <div class="col-sm-3 text-center">
         <img class="img-circle" src="images/2.jpg" style="width: 100px;height:100px;">
        </div>
        <div class="col-sm-9">
         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam auctor nec lacus ut tempor. Mauris.</p>
         <small>Someone famous</small>
        </div>
       </div>
      </blockquote>
     </div>
     <!-- Quote 3 -->
     <div class="item">
      <blockquote>
       <div class="row">
        <div class="col-sm-3 text-center">
         <img class="img-circle" src="images/3.jpg"" style="width: 100px;height:100px;">
        </div>
        <div class="col-sm-9">
         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rutrum elit in arcu blandit, eget pretium nisl accumsan. Sed ultricies commodo tortor, eu pretium mauris.</p>
         <small>Someone famous</small>
        </div>
       </div>
      </blockquote>
     </div>
    </div>
    
    <!-- Carousel Buttons Next/Prev -->
    <a data-slide="prev" href="#quote-carousel" class="left carousel-control"><i class="fa fa-chevron-left"></i></a>
    <a data-slide="next" href="#quote-carousel" class="right carousel-control"><i class="fa fa-chevron-right"></i></a>
   </div>             
  </div>
 </div>
</div>
 

CSS

Sau đó các bạn định dạng thêm vài đoạn css bên dưới.

/* carousel */
#quote-carousel 
{
 padding: 0 10px 30px 10px;
 margin-top: 30px;
}

/* Control buttons */
#quote-carousel .carousel-control
{
 background: none;
 color: #222;
 font-size: 2.3em;
 text-shadow: none;
 margin-top: 30px;
}
/* Previous button */
#quote-carousel .carousel-control.left 
{
 left: -12px;
}
/* Next button */
#quote-carousel .carousel-control.right 
{
 right: -12px !important;
}
/* Changes the position of the indicators */
#quote-carousel .carousel-indicators 
{
 right: 50%;
 top: auto;
 bottom: 0px;
 margin-right: -19px;
}
/* Changes the color of the indicators */
#quote-carousel .carousel-indicators li 
{
 background: #c0c0c0;
}
#quote-carousel .carousel-indicators .active 
{
 background: #333333;
}
#quote-carousel img
{
 width: 250px;
 height: 100px
}
/* End carousel */

.item blockquote {
  border-left: none; 
  margin: 0;
}

.item blockquote img {
  margin-bottom: 10px;
}

.item blockquote p:before {
  content: "\f10d";
  font-family: 'Fontawesome';
  float: left;
  margin-right: 10px;
}/**
 MEDIA QUERIES
*/

/* Small devices (tablets, 768px and up) */
@media (min-width: 768px) { 
  #quote-carousel 
  {
   margin-bottom: 0;
   padding: 0 40px 30px 40px;
  }
  
}

/* Small devices (tablets, up to 768px) */
@media (max-width: 768px) { 
  
  /* Make the indicators larger for easier clicking with fingers/thumb on mobile */
  
  #quote-carousel .carousel-indicators {
    bottom: -20px !important; 
  }
  #quote-carousel .carousel-indicators li {
    display: inline-block;
    margin: 0px 5px;
    width: 15px;
    height: 15px;
  }
  #quote-carousel .carousel-indicators li.active {
    margin: 0px 5px;
    width: 20px;
    height: 20px;
  }
}

jQuery
Để hiệu ứng có thể chạy, các bạn cũng đừng quên chèn thêm đoạn script sau:

<script type="text/javascript">
 $(document).ready(function(){
 //Set the carousel options
 $('#quote-carousel').carousel({
  pause: true,
  interval: 4000,
 });
 </script>

Mình mong các bạn sẽ tận dụng thành công hiệu ứng từ bài viết này cho những mục đích khác nhau, và nhớ chia sẻ bài viết giúp mình nhé.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !