Thủ thuật PHP : Ứng dụng free php captcha

06/06/2012

Captcha là biện pháp hiệu quả giúp chúng tình trạng auto submit hiện nay. Nếu bạn dang code với PHP, free php captcha class này sẽ có nhiều tùy biến thích hợp cho website của bạn.

Class này hổ trợ tạo captcha image từ đơn giản nhất đến việc hổ trợ âm thanh, flash, tùy chỉnh ttf font, màu sắc, kích thước. Đáp ứng hầu hết các yêu cầu về captcha hiện nay và đặc biệt là hoàn toàn free.

cach tao capcha

1. Sử dụng php captcha đơn giản:
Tạo file image1.php với nội dung sau: Chú ý đường dẫn đến securimage.php và HOBOSTD.OTF, nếu không có font trên bạn có thể sử dụng bất cứ font *.ttf nào mình thích. Sau đó mở trình duyệt truy cập đến image1.php

require_once ‘securimage.php’; $img = new securimage(); $img->image_width = 260; // Chiều rộng hình $img->image_height = 80; // Chiều cao hình $img->ttf_file = ‘HOBOSTD.OTF’; // font ký tự $img->perturbation = 0.75; //Độ biến dạng $img->image_bg_color = new Securimage_Color(0×0, 0×0, 0×0); // Màu nền $img->text_color = new Securimage_Color(0xff, 0xff, 0xff); //Màu chử $img->use_transparent_text = false; $img->num_lines = 7; // Số dòng gạch $img->line_color = new Securimage_Color(0xff, 0xaff, 0xff); // Màu của line $img->show();

2: Sử dụng php image captcha với hình nền:
Tạo file image2.php với nội dung sau. Chú ý đến phương thức show ở dòng cuối cùng. Sau đó truy cập vào image2.php qua trình duyệt.

require_once ‘securimage.php’; $img = new securimage(); $img->image_width = 260; $img->image_height = 80; $img->ttf_file = ‘AHGBold.ttf’; $img->perturbation = 0.85; $img->image_bg_color = new Securimage_Color(0×0, 0×0, 0×0); $img->text_color = new Securimage_Color(0xff, 0xff, 0xff); $img->text_transparency_percentage = 10; $img->use_transparent_text = true; $img->text_angle_minimum = -10; $img->text_angle_maximum = 10; $img->num_lines = 0; $img->line_color = new Securimage_Color(0xff, 0xaff, 0xff); $img->show(‘backgrounds/ex2bg.png’); // Đường dẫn đến background làm nền.

Ngoài ra còn có cách sử dụng hổ trợ âm thanh, stream trong flash…Download code và ví dụ mẫu tại đây

Nguồn webso

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !