Thủ thuật PHP : Lấy thông tin từ website khác

06/06/2012

Đôi khi trong lập trình web yêu cầu chúng ta phải lấy thông tin, nội dung từ website khác như kết quả tìm kiếm của google, cập nhật thông tin theo trang khác. Trong bài này sẽ hướng dẫn cách sử dụng “file_get_contents” function và “CURL” của PHP để đọc nội dung từ website khác

cach lay thong tin tu website khac

file_get_contents (K, P) với proxy server:

1
2
3
4
5
<?php
$context = array ( 'http' => array ( 'proxy' => 'hostIP:hostPort', 'request_fulluri' => true, ), );
$context = stream_context_create ($context);
$data = file_get_contents("http://www.test.com",0,$context); echo $data;
?>

CURL với proxy server:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$url = "http://www.test.com"; $ch = curl_init();
$timeout = 5; // set to zero for no timeout
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, IP Address);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, Port No);
$file_contents = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>

CURL không sử dụng proxy server:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
$url = "http://www.test.com"; $ch = curl_init();
$timeout = 5; // set to zero for no timeout
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); $file_contents = curl_exec($ch);
curl_close($ch); 
?>

Nguồn webso

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !