Lấy ảnh thumbnail từ Youtube hoặc Vimeo video

26/03/2014

youtube-thumbnail-player

Nếu trang web của các bạn có rất nhiều video được lưu trữ tại Youtube hoặc Vimeo thì hẳn là việc lấy thumbnail từ những website này không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, không phải là không có cách để lấy những thumbnail này, chỉ cần các bạn sử dụng đoạn code PHP mà mình giới thiệu bên dưới là okie.

function video_image($url){
  $image_url = parse_url($url);
   if($image_url['host'] == 'www.youtube.com' ||
    $image_url['host'] == 'youtube.com'){
     $array = explode("&", $image_url['query']);
     return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg";
   }else if($image_url['host'] == 'www.youtu.be' ||
       $image_url['host'] == 'youtu.be'){
     $array = explode("/", $image_url['path']);
     return "http://img.youtube.com/vi/".$array[1]."/0.jpg";
   }else if($image_url['host'] == 'www.vimeo.com' ||
     $image_url['host'] == 'vimeo.com'){
     $hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/".
     substr($image_url['path'], 1).".php"));
     return $hash[0]["thumbnail_medium"];
   }
}

Vầ bây giờ mỗi khi cần lấy ảnh thumbnail từ video nào, thì chỉ cần đặt đường dẫn của video đó vào khai báo như sau :

<img src="<?php echo video_image('youtube URL'); ?>" />

Rất đơn giản và dễ thực hiện phải không nào, chúc các bạn có thêm những kinh nghiệm trong việc lập trình PHP.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !