Kiểm chứng (Validate) IP Address bằng PHP

21/02/2014

kiem-chung-validate-ip-address-bang-php

Trước khi đi ngủ, mình muốn chia sẻ cho các bạn thêm một đoạn code nhỏ những cũng rất hữu dụng sau này. Đoạn code này sẽ giúp các bạn kiểm tra xem địa chỉ IP có đúng và hộp lệ hay không bằng cách sử dụng hàm PHP là preg_match() .

<?php
$ip_address = '127.0.0.1';

if(preg_match('/^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$/', $ip_address)){
   echo 'IP address is valid!';
}else{
   echo 'IP address is NOT valid!';
}
?>

Chúc các bạn sẽ có cơ hội sử dụng đoạn code này cho những ứng dụng của mình sau này.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !