Hướng dẫn gửi mail với file đính kèm (Attachment) bằng PHP

23/07/2012

mail attachment

Gửi mail thì chắc hẳn là ai cũng biết, nhưng gửi mail kèm với file đính kèm như một file word, hoặc 1 hình ảnh nào đó thì sẽ không ít người chưa từng làm qua. Nếu bạn đam mê lập trình bằng PHP thì đây là đoạn code mà theo mình nghĩ bạn không nên bỏ qua, nó sẽ rất có ích cho bạn trong những dự án sau này của các bạn, nào hãy cùng mình khám phá nhá.

Sau đây là nguyên đoạn code mà mình sẽ chia sẻ với các bạn, các bạn hãy copy về máy và test thử nhá :


require("phpmailer/class.phpmailer.php");
//****
//PLEASE CHANGE THE SETTINGS HERE !!!!
//change settings here
$your_email = "info@example.com
/*  */
";
$your_smtp = "mail.example.com";
$your_smtp_user = "info@example.com
/*  */
";
$your_smtp_pass = "example_password";
$your_website = "http://example.com";
//****
//get contact form details
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$url = $_POST['url'];
$comments = $_POST['comments'];
$response="Name: $name\nContents:\n$comments\n";
$mail = new PHPmailer();
$mail = $mail->SetLanguage("en", "phpmailer/language");
$mail->From = $your_email;
$mail->FromName = $your_website;
$mail->Host = $your_smtp;
$mail->Mailer   = "smtp";
$mail->Password = $your_smtp_pass;
$mail->Username = $your_smtp_user;
$mail->Subject = "$your_website feedback";
$mail->SMTPAuth  =  "true";
$mail->Body = $response;
$mail->AddAddress($your_email,"$your_website admin");
$mail->AddReplyTo($email,$name);
$mail->AddAttachment("picture.png","picture");
echo "
Thanks for your feedback, <em>$name</em>! We will contact you soon!

";
if (!$mail->Send()) {
echo "
There was an error in sending mail, please try again at a later time

";
}
$mail->ClearAddresses();
$mail->ClearAttachments();

Chìa khóa của đoạn code này đó là dòng $mail->AddAttachment(“picture.png”,”picture.png”); nơi mà bạn có thể đính kèm với bất kỳ tập tin nào.
Hy vọng với đoạn code trên sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !