Giải nén file zip bằng PHP

02/03/2014

Nếu như hôm qua mình giới thiệu tới các bạn bài viết Tạo file Zip bằng PHP . Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách giải nén file zip bằng PHP.

giai-nen-file-zip-bang-php

Trước hết chúng ta sẽ tạo ra 2 file là : functions.phpextractZip.php , các bạn nên nhớ không nên đặt 2 file này có cùng thư mục với file cần giải nén nhá.

functions.php

 <?php
  function unzip($location,$newLocation){
    if(exec("unzip $location",$arr)){
      mkdir($newLocation);
      for($i = 1;$i< count($arr);$i++){
        $file = trim(preg_replace("~inflating: ~","",$arr[$i]));
        copy($location.'/'.$file,$newLocation.'/'.$file);
        unlink($location.'/'.$file);
      }
      return TRUE;
    }else{
      return FALSE;
    }
  }
?>

extractZip.php

 <?php
include 'functions.php';
if(unzip('zipedfiles/test.zip','unziped/myNewZip'))
  echo 'Success!';
else
  echo 'Error';
?>

Hàm unzip sẽ tiếp nhận 2 tham số : tham số thứ 1 là tên và đường dẫn file zip cần giải nén. Tham số thứ 2 là đường dẫn đến thư mục mà các bạn muốn tất cả file được giải nén nằm ở đây.

Hy vọng các bạn có thể tận dụng những đoạn code mà mình chia sẻ trong bài viết này để áp dụng cho những mục đích của mình sau này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật zip và unzip này, thì có thể tham khảo thêm bài viết Upload và giải nén file zip trực tiếp trên web server bằng PHP mà mình đã giới thiệu ở bài viết trước.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !