Tạo Portfolio Web Layout

02/08/2012

Với bài Tạo Green Grunge Web Layout chắc các bạn cũng đã biết cách tạo ra một layout hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ chỉ thêm về cách thiết kế layout cho web bán hàng.

Porfolio web layoutBắt đầu nhé.!

Bước 1: Tạo trang mới với kích thước 1200 x 2400px. Tô màu #333333, sau đó vào menu Filter > Noise > Add Noise và thiết lập các thông số như bên dưới

Porfolio web layout

Bước 2: Tạo một group mới và đặt tên là “header“. Chọn công cụ Rectangle Tool (U), vẽ một hình chữ với kích thước 1200 x 140px và tô màu color #30a0b8. Đặt tên cho layer này là “header bg“, sau đó thiết lập các thông số Noise như sau:

Porfolio web layout

Bước 3: Tiếp tục sử dụng Rectangle Tool (U), vẽ một hình chữ nhật với kích thước 1200 x4px và tô màu  #33b9d6. Đặt tên cho layer này là “top bar“.Và đặt nó nằm phía trên của hình chữ nhật lớn hơn “header bg”.

Porfolio web layout

Bước 4: Tạo pattern hình tam giác
Chúng ta sẽ tạo ra pattern hình tam giác để dùng trong header của mình. Tạo trang mới với kích thước 20 x 8px. Phóng to trang giấy, dùng Pen Tool (P) bạn hãy vẽ một hình tam giác như tôi đã vẽ, tô màu #000000. Sau đó định nghĩa nó là Pattern bằng cách click vào Add vector Mask và vào Edit > Define Pattern. Đóng trang giấy lại.

Porfolio web layout

Bước 5: Áp pattern
Chọn công cụ Rectangle Tool (U) và tạo ra một hình chữ nhật với kích thước 1200px bởi 10px. Đặt Fill của layer này là 0% (tùy chọn Fill là ngay bên dưới Opacity trong bảng Layers). Đặt tên layer này là “top pattern“, double click vào nó để mở cửa sổ Layer Style và sử dụng các thiết lập với hình ảnh sau đây cho Pattern Overlay.

Porfolio web layout

Bước 6: Thay đổi màu sắc của lớp pattern
Bây giờ chúng ta cần phải thay đổi màu sắc của hình tam giác thiết lập thêm cho nó một số kiểu. Nhấp chuột phải vào layer “top pattern” và chọn Convert to Smart Object. Double-click vào lớp này để mở cửa sổ Layer Style và thiết lập các thông số cho nó dựa vào những hình dưới, và bạn nhớ là mã màu mới của nó là # 33b9d6 nhé.

Porfolio web layout

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi tracy

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !