Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

27/08/2012

Ở hướng dẫn trước mình đã giúp các bạn  cách tạo ra một nhãn dán nhăn trong photoshop thì hôm này mình sẽ tiếp tục chỉ thêm các bạn một số bước để tạo ra một hiệu ứng ánh sáng thực tế như ánh đèn chiếu sáng. Và trước khi bắt đầu bạn hãy download và cài đặt các các công cụ này:

Karbaras’s IES Generator 3 (Download)
Richard Rosenman’s Grid Generator 1.7 Plug-in
Cybia AlphaWorks Plug-in (Download)
1589835-nice.IES Profile (Download)

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 1: Đầu tiên bạn tạo một tài liệu mới với kích thước 1024 x 1024px, độ phân giải 72dpi.

Cho màu foreground: #34240f , background: #825826. Và tô màu background cho nó.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 2: Sau đó vào menu Filter > Render > Fibers và thiết lập các thông số như hình

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Sau khi click OK bạn sẽ được kết quả

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bây giờ, tiếp tục vào menu Filter > Distort > Glass, trong Glass bạn thiết lập Distortion là 15, Smoothness là 1 và Scaling là 100%, click OK.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Đặt tên cho layer này là “corkboard”.

Hoàn tất các bước tạo texture bạn save nó với tên “textures.psd” và đóng lại.

Bước 3: Tạo mới một tài liệu với kích thước 500 x 300px, độ phân giải 72dpi. Save nó với tên “main_layout.psd”.

Tô màu foreground: #1a211c và đặt tên cho nó là “floor_color“.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 4: Trở lại file “textures.psd”, right click lên layer “corkboard” và chọn Duplicate Layer…

Tại hôp thoại này bạn gõ và chọn như hình dưới

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Quay trở lại “main_layout.psd” bạn sẽ thấy layer “corkboard” nằm trên layer “floor_color”

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 5: Với layer “corkboard” để thu nhỏ kích thước một cách đều nhất,  bạn nhấn phím tắt Ctrl + T hoặc vào Edit > Transform > Scale command,  nhấn vào mắt sắt và gõ 75%.

Sau đó, bạn sử dụng công cụ (M) và kéo texture vào vị trí mà mình ưng í nhất.

Cách tạo đèn chiếu sáng

Bước 6: Với layer “corkboard” bạn sử dụng công cụ Rectangular Marquee tool (M) chọn một vùng chọn với kích thước W: 500px, h: 230px.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Sau đó, click vào button Add Layer Mask ở bên dưới, điều này sẽ giúp ẩn các pixel ở bên ngoài vùng chọn

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Để điều chỉnh ánh sáng cho nó, bạn layer “corkboard” và click vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer và chọn Hue/Saturation.
Tại đây, bạn thiết lập các thông số như hình

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Bước 7: Bạn tạo một layer mới nằm trên layer “floor_color” và đặt tên là “cork_shadow“.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Chọn layer này, sử dụng công cụ (M) tạo vùng chọn với kích thước 500 x 10px tại vị trí cuối cùng của texture.

Cách tạo ánh đèn chiếu sáng

Pages: 1 2 3 4 5

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi tracy

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !