Hướng dẫn chuyển đổi module đơn giản từ 1.5 sang 1.7

02/08/2012

chuyển đổi module đơn giản từ 1.5 sang 1.7

Sau khi bạn cập nhật phiên bản joomla từ 1.5 sang 1.7 thì các module dùng cho jooma 1.5 đã không còn hoạt động trên phiên bản 1.7 và vì thế bạn cần cập nhật lại module để nó có thể hoạt tốt trên joomla 1.7. Bài viết này chỉ tập trung chuyển đổi module dạng đơn giản, tuy nhiên các bạn có thể từ đây để có thể chuyển đổi các module khác phức tạp hơn.

Bước 1 : Đăng nhập vào trang admin của joomla 1.7, sau đó cài lại các module cũ của joomla 1.5
Bước 2 : Tìm đến folder ” modules ” trong thư mục website của bạn
Bước 3: Mở file xml của module mà bạn cần chỉnh sửa ( thường có dạng mod_tenmodule.xml )
Bước 4: Thay thế các tham số của module cũ sang module mới

Tìm :

<install type="module" version="1.5">

Thay thế bằng:

<extension type="module" version="1.7" client="site" method="upgrade">

Tìm :

<params>

Thay thế bằng :

<config>
<fields name="params">
<fieldset name="basic">

Tìm

<params group="advanced">

Thay thế bằng :

<fieldset name="advanced">

Tìm :

<param name="module_parameter" ... >
</param>

Thay thế bằng :

<field name="module_parameter" ...>
</field>

Tìm :

<param name="cache" type="list" default="0" label="Caching" description="Select whether to cache the content of this module">
<option value="1">Use global</option>
<option value="0">No caching</option>
</param>
<param name="cache_time" type="text" default="15" label="Cache Time" description="The time in minutes before the module is re-cached." />

Thay thế bằng :

<field
name="layout"
type="modulelayout"
label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"
description="JFIELD_ALT_MODULE_LAYOUT_DESC" />
<field
name="moduleclass_sfx"
type="text"
label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"
description="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_DESC" />
<field
name="cache"
type="list"
default="1"
label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
description="COM_MODULES_FIELD_CACHING_DESC">
<option
value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
<option
value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
</field>
<field
name="cache_time"
type="text"
default="900"
label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"
description="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_DESC" />

Tìm :

</params>

Thay thế bằng :

</fieldset>

Tìm :

</install>

Thay thế bằng :

</fields>
</config>
</extension>

Sau đây mình đưa ra 1 ví dụ cụ thể cho các bạn tham khảo :

Joomla! 1.5 module xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install type="module" version="1.5.0">
<name></name>
<author></author>
<creationDate></creationDate>
<copyright></copyright>
<license></license>
<authorEmail></authorEmail>
<authorUrl></authorUrl>
<version></version>
<description></description>
<files>
<filename module="mod_name">mod_name.php</filename>
<filename>index.html</filename>
<folder>tmpl</folder>
</files>
<params>
<param name="moduleclass_sfx" type="text" default="" label="Module Class Suffix" description="PARAMMODULECLASSSUFFIX" />
<param name="@spacer" type="spacer" default="" label="" description="" />
<param name="module_parameter">
</param>
</params>
<params group="advanced">
<param name="cache" type="list" default="0" label="Caching" description="Select whether to cache the content of this module">
<option value="1">Use global</option>
<option value="0">No caching</option>
</param>
<param name="cache_time" type="text" default="15" label="Cache Time" description="The time in minutes before the module is re-cached." />
</params>
</install>

Joomla! 1.7 module xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="module" version="1.7" client="site" method="upgrade">
<name></name>
<author></author>
<creationDate></creationDate>
<copyright></copyright>
<license></license>
<authorEmail></authorEmail>
<authorUrl></authorUrl>
<version></version>
<description></description>
<files>
<filename module="mod_name">mod_name.php</filename>
<filename>index.html</filename>
<folder>tmpl</folder>
</files>
<config>
<fields name="params">
<fieldset name="basic">
<field name="module_parameter">
</field>
</fieldset>
<fieldset name="advanced">
<field
name="layout"
type="modulelayout"
label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"
description="JFIELD_ALT_MODULE_LAYOUT_DESC" />
<field
name="moduleclass_sfx"
type="text"
label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"
description="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_DESC" />
<field
name="cache"
type="list"
default="1"
label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"
description="COM_MODULES_FIELD_CACHING_DESC">
<option
value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>
<option
value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>
</field>
<field
name="cache_time"
type="text"
default="900"
label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"
description="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_DESC" />
</fieldset>
</fields>
</config>
</extension>

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !