Cách đổi thẻ Meta Generator “Joomla! xx – Open Source Content Management”

19/06/2012

Nhiều bạn sử dụng Joomla nhưng quên hoặc không hề biết một dòng bản quyền của joomla mà trong phần administrator không có chổ tùy chỉnh chỉ khi từ trình duyệt tại thẻ view >> page soucre thì bạn mới thấy được dòng chử này

joomla

thuthuatweb.net xin giới thiệu 2 cách để thay đổi dòng chử này

Cách 1
Bạn tìm theo đường dẫn
libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
Tìm dòng 84
$strHtml .= $tab.’getGenerator().'” />’.$lnEnd;
đặt vào trước nó dấu chú thích.:
//$strHtml .= $tab.’
content=”‘.$document->getGenerator().'” />’.$lnEnd;
Cách 2
libraries/joomla/document/document.php
mở file đó lên tìm dòng
var $_generator = ‘Joomla! 1.5 – Open Source Content Management’;
Và bạn chỉ cần sửa lại cho phù hợp với website bạn.

Chúc các bạn thành công!

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !