Cách nâng cấp template joomla 1.5 sang joomla 1.7

13/10/2012

Khi mình viết những dòng chữ này thì Joomla đã ra phiên bản 3.0.1, có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao mình lại viết bài viết này. Thực ra tuy joomla ra phiên bản mới, nhưng extension dành cho nó thì thật sự chưa nhiều, đó là chưa kể có nhiều khách hàng họ vẫn tin dùng những phiên bản cũ hơn như 1.5 hay 1.7, vì thế mình vẫn viết bài này là để dành cho những ai thực sự cần đến và cũng là dịp để các bạn có thể hiểu rõ hơn về joomla.

Cách nâng cấp template joomla 1.5 sang joomla 1.7
Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn từng bước nâng cấp template dành cho các joomla 1.5 sang template 1.7, với thủ thuật này, bạn sẽ không cần phải cài đặt mới, hay xóa bỏ đi giao diện mà bạn đã thiết kế trước đó.

Bước 1 : Mở file index.php trong folder template
Tìm :

defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

Thay thế bằng :

defined('_JEXEC') or die;
2.$app= JFactory::getApplication();

Tìm :

$mainframe->getCfg('live_site')

Thay thế bằng :

$app->getCfg('live_site')

Tìm :

$mainframe->getCfg('sitename')

Thay thế bằng :

$app->getCfg('sitename')

Sau khi đã thay thế xong. Các bạn save file này lại.

Bước 2 : Mở file templateDetails.xml

Tìm :

<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.5//DTD template 1.0//EN" "http://www.joomla.org/xml/dtd/1.5/template-install.dtd">
<install version="1.5" type="template">

Thay thế bằng :

<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.6//DTD template 1.0//EN" "http://www.joomla.org/xml/dtd/1.7/template-install.dtd">
<extension version="1.7" type="template" client="site">

Tìm :

<params>

Thay thế bằng :

<config>
<fields name="params">
<fieldset name="advanced">

Tìm :

<param name="...." ....>

Thay thế :

<field name="...." ....>

Tìm :

</params>

Thay thế bằng :

</fieldset">
</fields>
<config>

Tìm :

</install>

Thay thế bằng :

</extension>

Save lại để hoàn thành.

Bước 3 : Mở file template.css trong folder css

Tìm :

.article_separator

Thay thế bằng:

.item-separator

Tìm :

.blog_more

Thay thế bằng :

.items-more

Save lại để hoàn thành.

Bước 4 : Thêm một số đoạn css nếu cần thiết

.actions {
}
.actions li {
}
table.category {
}
table.category th,table.category td {
}
table.category thead {
}
.jcat-children ul,.jcat-children li {
}
.jcat-children li a {
}

Khi bạn hoàn thành 4 bước trên thì cũng là lúc bạn đã nâng cấp xong cho template của bạn. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau :

– Cách chuyển đổi từ plugin joomla 1.5 sang 1.7

Hướng dẫn chuyển đổi module đơn giản từ 1.5 sang 1.7

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !