Cách đặt tiêu đề bài viết đằng sau link Read more trong joomla

22/07/2012

joomla-17-read-more-link-frontend

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt tiêu đề bài viết sau chữ read more như  : Read more >> < tiêu đề bài viết của bạn >

Bước 1 :
– Trước hết bạn hãy duyệt tới folder template của bạn, trong folder giao diện bạn tạo một thư mục nới đặt tên là ‘ html ‘ và trong folder này các bạn lại tạo ra folder con là “ com_content “.
– Tiếp tục trong folder ” com_content ” các bạn lần lượt tạo ra các folder khác và đặt tên cho chúng là “category“, “frontpage“, “section“. Để dễ hình dung các bạn có thể tham khảo hình sau :

Cách đặt tiêu đề bài viết đằng sau link Read more trong joomla

Trong hình trên mình sử dụng giao diện ja_sandineii_light , thông thường thì giao diện này đã hỗ trợ sẵn việc tạo các folder này.

Bước 2 :

– Các bạn tìm đến các file theo đường dẫn sau :

 • (joomla)/components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
 • (joomla)/components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
 • (joomla)/components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php

– Copy các file này và past từng file theo từng folder trong các folder mà chúng ta đã tạo ở bước 1

– Sau khi past xong, các bạn mở lần lượt các file này ra và tìm dòng code giống như sau :

<a href="<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="readon<?php echo $this->item->params->get('pageclass_sfx'); ?>">
   <?php if ($this->item->readmore_register) :
     echo JText::_('Register to read more...');
   elseif ($readmore = $this->item->params->get('readmore')) :
     echo $readmore;
   else :
     echo JText::sprintf('Read more...');
   endif; ?></a>

Các bạn thay đoạn code sau :

echo JText::sprintf('Read more...');

Bằng đoạn code này :


echo JText::sprintf('Read more', $this->item->title);

Vậy là đã xong, các bạn có thể tự kiểm tra sau khi hoàn tất. Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !