Cách chuyển đổi từ plugin joomla 1.5 sang 1.7

02/08/2012

Cách chuyển đổi từ plugin joomla 1.5 sang 1.7

Như bài trước mình đã giúp các bạn chuyển đổi module thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi cho plugin. Bài viết này cũng chỉ giúp bạn chuyển đổi từ dạng plugin đơn giản, và bạn có thể tham khảo để có thể chuyển đổi những plugin khác phức tạp hơn.

Bước 1 : Đăng nhập vào trang admin của joomla 1.7, sau đó cài lại các plugin cũ của joomla 1.5
Bước 2 : Tìm đến plugin của bạn, thường nằm tại vị trí plugins/kiểu plugin/tên plugin
Bước 3: Mở file xml của plugin mà bạn cần chỉnh sửa ( thường có dạng plugin_name.xml )
Bước 4: Thay thế các tham số của plugin cũ sang plugin mới.

Tìm :

<install version="1.5" type="plugin" group="system">

Thay thế bằng :

<extension version="1.7" type="plugin"  group="system">

Tìm :

<params>

Thay thế bằng :

<config>
<fields name="params">
<fieldset name="basic">

Tìm :

<params group="advanced">

Thay thế bằng:

<fieldset name="advanced">

Tìm :

<param name="plugin_parameter" ... >
</param>

Thay thế bằng :

<field name="plugin_parameter" ...>
</field>

Tìm :

</params>

Thay thế bằng :

</fieldset>

Tìm :

</install>

Thay thế bằng :

</fields>
</config>
</extension>

Sau đây là ví dụ để các bạn tham khảo

Joomla! 1.5 Plugin xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install version="1.5" type="plugin" group="system">
<name></name>
<author></author>
<creationDate></creationDate>
<copyright></copyright>
<license></license>
<authorEmail></authorEmail>
<authorUrl></authorUrl>
<version></version>
<description></description>
<files>
<filename plugin="plugin_name">plugin_name.php</filename>
<filename>index.html</filename>
</files>
<params>
<param name="plugin_parameter">
</param>
</params>
<params group="advanced">
<param name="plugin_advanced_parameter">
</param>
</params>
</install>

Joomla! 1.7 Plugin xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension version="1.7" type="plugin" group="system">
<name></name>
<author></author>
<creationDate></creationDate>
<copyright></copyright>
<license></license>
<authorEmail></authorEmail>
<authorUrl></authorUrl>
<version></version>
<description></description>
<files>
<filename plugin="plugin_name">plugin_name.php</filename>
<filename>index.html</filename>
</files>
<config>
<fields name="params">
<fieldset name="basic">
<field name="plugin_parameter">
</field>
</fieldset>
<fieldset name="advanced">
<field name="plugin_advanced_parameter">
</field>
</fieldset>
</fields>
</config>
</extension>

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !