Tự động đếm số kí tự nhập vào bằng javacript

29/07/2012

Tự động đếm số kí tự nhập vào bằng javacript

Đây là một ứng dụng đơn giản bằng javacript giúp bạn kiểm soát kí tự nhập vào, nếu bạn làm SEO thì nó sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn trong việc đặt title. Các bạn có thể xem demo và copy đoạn code sau về tham khảo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Character Counter</title>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function CountLeft(field, count, max) {
if (field.value.length > max)
field.value = field.value.substring(0, max);
else
count.value = max - field.value.length;
}
</script>
<style type="text/css">
.textfield2{
border:none;
color:red;
background-color:#fff;
margin-left:10px;
font-size:18px;
}
.textfield{
padding:10px;
border:1px solid #000000;
}
</style>
</head>

<body>
<form>
<input name="fname" type="text" id="fname" onKeyDown="CountLeft(this.form.fname, this.form.left,60);" onKeyUp="CountLeft(this.form.fname,this.form.left,60);" size="70"><input readonly type="text" name="left" size=3 maxlength=3 value="60" disabled="disabled">
</form>
</body>
</html>

Hy vọng đoạn code đơn giản này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !