Tạo Slider toàn màn hình cực ảo với TweenMax và CSS3

01/12/2015

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một mẫu slider full màn hình với sự hỗ trợ của TweenMax.min.js và CSS3.

tao-slider-toan-man-hinh-cuc-ao-voi-tweenmax-va-css3

Xem Demo | Download

HTML

Đầu tiên, các bạn xây dựng khung chuẩn html cho slider như sau:

<div class="box slide"><span>What else you want ! ;)</span></div>
<div class="box slide"><span>Super Simple</span></div>
<div class="box slide"><span>Responsive</span></div>
<div class="box slide"><span>GSAP Timeline</span></div>
<div class="box slide"><span>Full Screen Slider (linear) #2</span></div>

<div id="nav">
 <div id="prevtBtn" class='fa fa-chevron-circle-left'></div>
 <div id="nextBtn" class='fa fa-chevron-circle-right'></div>
</div>
<div id="Dots"></div>

CSS

Sau đó dịnh dạng slider với đoạn css bên dưới.

body,html{ width: 100%; height: 100%;}
body {
 background-color: #222;
 padding: 0px;
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}

#nav{ position: relative; z-index:5000; text-align: center; }

#Dots{ 
 position: absolute; 
 z-index:5000;
 bottom:40px; left:50%;
 transform:translate(-50%,0%);  
}

.Dot{
 width:8px; 
 height: 8px; 
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 float: left; 
 background-color: #fff;
 opacity:1;
 margin:5px; margin-bottom:0px;
 cursor: pointer;
 border:2px solid rgba(255,255,255,0.7);
}

#prevtBtn,#nextBtn{
 color: white;
 font-size: 45px;
 margin: 15px 15px 0px 15px;
 position: relative;
}

.box {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 text-align: center;
 font-size: 40px;
 color: white;
 font-family:'Oswald', arial; 
 top:0px;
 left:0px;
}
.slide span{
 display:block;
 position:absolute;
 -webkit-transform:translate(-50%,-50%);
   -ms-transform:translate(-50%,-50%);
     transform:translate(-50%,-50%);
 left:50%; top:45%;
}

.box:nth-child(1) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(2) {
 background-color: #00718b;
}
.box:nth-child(3) {
 background-color: #4a5619;
}
.box:nth-child(4) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(5) {
 background-color: #006f73;
}

#logo {
 border-radius: 50%; 
 position:absolute;
 z-index:5000;
 top:20px; left:20px;
}


#links{z-index:500;position:absolute;bottom:0px;left:0px;width:100%;height:50px;font-size:14px;font-family:tahoma;color:#fff;}
#links a{text-decoration:none;font-size:2.3em;color:#fff;}
#twitter{position:absolute;bottom:15px;right:20px;}
#pens{position:absolute;bottom:15px;left:20px;}

Javascript

Trước khi chèn đoạn script thì các bạn nhớ chèn thư viện TweenMax.min.js vào trước, thư viện này các bạn có thể tải về tại mục donwload.

<script src='TweenMax.min.js'></script>
<script>
  /* a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
powered by GSAP : http://www.greensock.com/
*/

var slides=document.querySelectorAll('.slide'),tl=new TimelineLite({paused:true});
for(var i=slides.length;i--;){
  var D=document.createElement('div'); D.className='Dot'; D.id='Dot'+i;
  D.addEventListener('click',function(){ tl.seek(this.id).pause() });
  document.getElementById('Dots').appendChild(D);
  tl.add('Dot'+i)
  if(i>0){
   if(i!=slides.length-1){tl.addPause()}
    tl.to(slides[i],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeOut})
    .to(slides[i],0.7,{xPercent:-50},'L'+i)
    .from(slides[i-1],0.7,{xPercent:50},'L'+i)
    .to('#Dot'+i,0.7,{backgroundColor:'rgba(255,255,255,0.2)'},'L'+i)
    .set(slides[i],{zIndex:1-i}).set(slides[i-1],{zIndex:slides.length})
    .from(slides[i-1],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeIn})
  };
};
function GO(e){
 var SD=isNaN(e)?e.wheelDelta||-e.detail:e;
 if(SD<0){tl.play()}else{tl.reverse()};
};

document.addEventListener("mousewheel",GO);
document.addEventListener("DOMMouseScroll",GO);
document.getElementById('nextBtn').addEventListener("click",function(){GO(-1)});
document.getElementById('prevtBtn').addEventListener("click",function(){GO(1)});

// a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
</script>

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !