Signin Dropdown Box theo phong cách Twitter với jQuery

31/01/2014

Hôm nay là ngày đầu năm mới (2014) nhưng mình vẫn sẽ không quên nhiệm vụ của mình là chia sẻ kiến thức cho mọi người. Đăng nhập vào trang twitter và thấy ấn tượng với phần login nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm giống thế với jQuery. Đoạn script sẽ rất đơn giản, chỉ với 2 hàm .hide() và .show().  Ngoài ra cũng còn có thêm một hàm nữa là khi các bạn nhấp chuột vào bất kì nơi nào, thì hộp đăng nhập sẽ tự động thu lại.

signin-dropdown-box-like-twitter-with-jquery

Xem Demo | Download

HTML
Đầu tiên, chúng ta sẽ cần có một đoạn html chứa các thẻ giúp chúng ta nhập liệu ở phần đăng nhập. Các bạn copy toàn bộ đoạn html như sau :

<div id="top-stuff">
<div id="top-bar-out">
<div id="container">
<div id="topnav">
<div class="active-links">
  <div id="session">
  <a id="signin-link" href="#">
  <em>Have an account?</em>
  <strong>Sign in</strong>
  </a>
  </div>
    <div id="signin-dropdown">

    <form method="post" class="signin" action="#">
    <fieldset class="textbox">
    <label class="username">
    <span>Username or email</span>
    <input id="username" name="username" value="" type="text" autocomplete="on">
    </label>

    <label class="password">
    <span>Password</span>
    <input id="password" name="password" value="" type="password">
    </label>
    </fieldset>

    <fieldset class="remb">
    <label class="remember">
    <input type="checkbox" value="1" name="remember_me" />
    <span>Remember me</span>
    </label>
    <button class="submit button" type="button">Sign in</button>
    </fieldset>
    <p>
    <a class="forgot" href="#">Forgot your password</a>
    <br>
    <a class="mobile" href="#">Already using Twitter via SMS?</a>
    </p>
    </form>
  </div>
    </div>
   </div>
</div>
</div>
</div>

CSS

Bây giờ, chúng ta sẽ định dạng css cho phần login. Các bạn copy toàn bộ đoạn css bên dưới như sau:

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  background: #fff;
  position: relative;
  font: 13px Arial, Helvetica, sans-serif;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: #00c6ff;
}

.content {
  width: 960px;
  margin: 0 auto;
  overflow: hidden;
}

#top-stuff {
  left: 0;
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
  z-index: 12;
}

#top-bar-out {
  display: block;
  position: relative;
  width: 100%;
  height: 40px;
  background: -moz-linear-gradient(center top, #333333, #111111);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#333333), to(#111111));
  background: -o-linear-gradient(top, #333333, #111111);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#333333', EndColorStr='#111111');
  box-shadow: 0 1px 2px #666666;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #666666;
}

.active-links {
  position: absolute;
  right: 8px;
  top: 0;
}

#container {
  width: 780px;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
}

#topnav {
  text-align: right;
}

#session {
  cursor: pointer;
  display: inline-block;
  height: 20px;
  padding: 10px 12px;
  vertical-align: top;
  white-space: nowrap;
}

#session.active, #session:hover {
  background: rgba(255,255,255,0.1);
  color: fff;
}

a#signin-link {
  color: #bababa;
  position: relative;
}

a#signin-link em {
  font-size: 10px;
  font-style: normal;
  margin-right: 4px;
}

a#signin-link strong {
  color: #fff;
}

#signin-dropdown {
  background-color: #202020;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  box-shadow: 0 1px 2px #666666;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #666666;
  min-height: 200px;
  min-width: 160px;
  position: absolute;
  right: 0;
  display: none;
}

#signin-dropdown form {
  cursor: pointer;
  padding: 10px;
  text-align: left;
}

#signin-dropdown .textbox span {
  color: #BABABA;
}

#signin-dropdown .textbox input {
  width: 200px;
}

fieldset {
  border: none;
}

form.signin .textbox label {
  display: block;
  padding-bottom: 7px;
}

form.signin .textbox span {
  display: block;
}

form.signin p, form.signin span {
  color: #999;
  font-size: 11px;
  line-height: 18px;
}

form.signin .textbox input {
  background: #666666;
  border-bottom: 1px solid #333;
  border-left: 1px solid #000;
  border-right: 1px solid #333;
  border-top: 1px solid #000;
  color: #fff;
  -moz-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  font: 13px Arial, Helvetica, sans-serif;
  padding: 6px 6px 4px;
}

form.signin .remb {
  padding: 9px 0;
  position: relative;
  text-align: right;
}

form.signin .remb .remember {
  text-align: left;
  position: absolute;
  left: 0;
}

.button {
  background: -moz-linear-gradient(center top, #f3f3f3, #dddddd);
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f3f3f3), to(#dddddd));
  background: -o-linear-gradient(top, #f3f3f3, #dddddd);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f3f3f3', EndColorStr='#dddddd');
  border-color: #000;
  border-width: 1px;
  -moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;
  color: #333;
  cursor: pointer;
  display: inline-block;
  padding: 4px 7px;
  margin: 0;
  font: 12px;
}

.button:hover {
  background: #ddd;
}

jQuery

Đầu tiên là chèn thư viện jQuery vào

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js"></script>

Bây giờ chúng ta sẽ chèn đoạn script tạo hiệu ứng ẩn hiện dropdown login như sau :

// JavaScript Document
$(document).ready(function () {
$('.active-links').click(function () {
	// Cau lenh dieu kien cho phep dropdown box xuat hien va bien mat
  if ($('#signin-dropdown').is(":visible")) {
    $('#signin-dropdown').hide()
  $('#session').removeClass('active'); //khi dropdown khong hien thi thi go bo class "active"
  } else {
    $('#signin-dropdown').show()
  $('#session').addClass('active'); // Khi dropdown hien thi thi chen class "active"
  }
  return false;
});
Allow to hide the dropdown box if you click anywhere on the document.
$('#signin-dropdown').click(function(e) {
e.stopPropagation();
});
$(document).click(function() {
  $('#signin-dropdown').hide();
$('#session').removeClass('active');
});
});

Thế là xong, và bây giờ chúng ta đã có ngay một hiệu ứng cho phần đăng nhập cho website của mình rồi. Mình mong là bài viết sẽ có ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !
 • Thu

  cho em hỏi tại sao e copy y nguyên code như trên mà ko được như demo ạ?bấm vào Sign in nhưng nó ko hiện dropdown box ạ?