30 thư viện jQuery Text Effect bạn cần biết

29/05/2014

Có bao giờ các bạn ước có một thư viện khổng lồ về hiệu ứng chữ (Text Effects) bằng JQuery để mà tạo những trang web đẹp và ấn tượng không ? Thay vì trải qua nhiều giờ đồng hồ để học cách sử dụng CSS hay viết code bằng jQuery. Các bạn chỉ việc gọi những hàm trong các thư viện này ra để sử dụng. Hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn danh sách 30 thư viện jQuery cho phép các bạn tạo hiệu ứng chữ đẹp và ấn tượng cho khách viếng thăm website của mình.

1. Arctext.js [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-1-arctext

2. Animated Opening Type [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-2-animatedop

3. Animated text and icon menu with jQuery [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-3-animatedicon

4. HatchShow [Visit pageDemo]

jquery-text-effect-4-hatchshow

5. JqIsoText [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-5-jquisotext

6. Kern.js [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-6-kernjs

7. Kerning.js [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-7-kerningjs

8. CSS3 3D text plugin for jQuery [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-8-kinetictext

9. Neon [Visit pageDownload]

jquery-text-effect-9-neon

10. Codename Rainbows [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-10-rainbows

11. Simple Text Rotator [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-11-simpletextrotator

12. Simple text spinning effect with jQuery [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-12-spineffect

13. SlabText [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-13-slabtext

14. Spotlight [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-14-spotlight

15. TextFX2 [Visit pageDemoDownload]

15-text-fx2

16. Textify [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-16-textify

17. Text with moving background [Visit pageDemo]

jquery-text-effect-17-movingback

18. JQuery TickerType plugin [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-18-tickertype

19. TextFx [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-19-textfx

20. Wave text effect [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-20-wavetext

21. Wide text jQuery plugin [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-21-widetext

22. Textillat [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-22-textillate

23. Bacon [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-23-baconate

24. Lettering.js [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-24-letteringjs

25. Shuffle Letters Effect [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-25-shuffleletters

26. FitText [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-26-fittext

27. Textualizer [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-27-textualizer

28. LetterFX [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-28-letterfx

29. Curved Text [Visit pageDownload]

jquery-text-effect-29-curvedtext

30. Capital Letter [Visit pageDemoDownload]

jquery-text-effect-30-capitalletter

Mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được thư viện thích hợp nhất cho website của các bạn.

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !