PSD guarantee seal

18/02/2013

psd-guarantee-seal

Resolution: 800×600 px
Size: 1,36 MB
Format: Photoshop PSD
Color theme: red and blue

Nguồn : http://www.freepik.com/free-psd/psd-guarantee-seal_567878.htm

Download : http://www.psdgraphics.com/file/psd-guarantee-seal.psd

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !