Metro/ Flat Style : Menu, Button, Login, Video

18/02/2014

metro-flat-style-menu-button-login-video

metro-flat-style-menu-button-login-video-02

metro-flat-style-menu-button-login-video-03 metro-flat-style-menu-button-login-video-04

File Size: 1 mb
File Type: PSD

Nguồn : http://www.designerzbase.com/freebie/flatastic-ui/

Download : http://www.designerzbase.com/freebie/flatastic-ui/

Tags:

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !