Image Carousel Slider

18/02/2014

Image Carousel Slider

Image slider là một tích năng thường xuyên xuất hiện trong các trang web. Bạn có thể tham khảo thêm mẫu thiết kế tính năng này để giúp mình làm nổi bật hình ảnh một cách tốt nhất.

Nguồn: http://365psd.com/day/3-287/
Download: http://365psd.com/wp-content/uploads/2012/09/portfolioslider.zip

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi tracy

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !