Free PSD UI KIT

24/12/2013

free-psd-ui-kit

Font sử dụng : Gotham Rounded Family
Màu sắc : Xanh

Nguồn: http://dribbble.com/shots/1344473-Free-PSD-UI-Kit

Download: http://dribbble.com/shots/1344473-Free-PSD-UI-Kit/attachments/190755

Tags:

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !