Cách bảo vệ sự riêng tư trên Facebook

28/06/2012

Làm thế nào để giữ tài khoản Facebook của bạn không bị hàng triệu “bạn của bạn” xem được? Hãy thực hiện ngay các bước đơn giản sau đây.

cach bao ve su rieng tu tren facebook

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Chọn cài đặt quyền riêng tư

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Đảm bảo “Friends” (bạn bè) luôn được lựa chọn, không phải “public” (công khai). Mặc định cho phép mọi bài đăng của bạn chỉ có thể hiện diện với bạn bè trên Facebook

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Đi tới “How you connect” và chọn “Thay đổi cài đặt” (Edit Settings)

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Đảm bảo “Who can see posts on your timeline” (ai có thể xem timeline) cài đặt cho Friends (bạn bè), không phải “friends of friends” (bạn của bạn)
cach bao ve su rieng tu tren facebook

Tiếp theo là “How tags work” (hoạt động của “tag”)

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Chọn Maximum Timeline Visiblity (tối đa hóa sự hiện diện của timeline) và chọn Friends (bạn bè) hoặc Custom (tùy chọn). Điều này đảm bảo nếu có ai “tag” bạn, chỉ có bạn bè (hoặc mình bạn) có thể xem chúng trên timeline.

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Phần quan trọng nhất là giới hạn khán giả cho các bài đăng quá khứ – chọn “Manage Past Post Visibility” (quản lí sự hiện diện bài đăng quá khứ)…

cach bao ve su rieng tu tren facebook
… rồi chọn “Limit Old Posts” (giới hạn bài đăng cũ). Điều này sẽ thay đổi mọi thứ trước đó bạn từng đăng cho “public” (công khai) hoặc “friends of friends” (bạn của bạn) thành “Friends” (bạn bè)

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Bước cuối: chọn bánh xe Setting (cài đặt) ngay dưới ảnh cover và chọn “View as” (xem như) rồi đánh tên một người bạn của bạn mình để chắc chắn tài khoản Facebook của bạn nhìn như thế nào dưới con mắt của tất cả mọi người

cach bao ve su rieng tu tren facebook

Nếu bạn hoàn thành chính xác các bước trên, ô sổ xuống ở phần đăng trạng thái, hình ảnh… ở mặc định “Friends” (bạn bè). Bạn có thể thay đổi từng tùy chọn thành “Friends of Friends” (bạn của bạn) hay “Public” (công khai).

Theo ictnews

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !