Tự động ngắt dòng với thuộc tính word-wrap

29/05/2012

Thuộc tính word-wrap: cũng là thuộc tính mới được thêm vào trong CSS3. Đầu tiên thuộc tính này được Microsoft thêm vào trong trình duyệt IE để khắc phục lỗi không tự động xuống dòng khi có một đoạn văn bản quá dài vượt quá đối tượng chứa nó. Giờ đây thuộc tính này đã được đưa vào trong CSS3.

tu dong ngat dong voi wordwraps

Tác dụng chính của thuộc tính này là tự động xuống dòng (bẻ dòng) đối với những đoạn văn bản không chứa dấu cách và có độ dài vượt quá đối tượng chứa nó. Đây là lỗi mà chúng ta thường gặp nhất trong trường hợp các đoạn văn bản là những liên kết (url) Website mà có các tham số (Query string) quá dài. Để các bạn dễ hình dung tôi xin lấy ví dụ sau.

Ví dụ:

1. Đoạn văn bản sẽ không tự động xuống dòng khi đoạn văn bản quá dài mà không chứa dấu cách (space) word-wrap:

Dayladoanvanbanmakhongchuakhoangcachnaootrongdo

2. Sau khi đã áp dụng thuộc tính word-wrap:

Khisudungthuoctinhwordwrapdongvanbanseduoctudongbedong
và đây là đoạn code được sử dụng:
1.#your-div {
2.word-wrap: break-word;
3.}
Tags:

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !