Tạo Modal Popups bằng CSS3

24/08/2012

Tạo Modal Popups bằng CSS3

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với các hiệu ứng modol popup bằng jquery, nhưng với sự ra đời của CSS3 thì các bạn có thể làm các hiệu ứng này chỉ bằng CSS mà không cần phải có bất kì kiến thức nào về javacript. Và đây là demo của bài viết.
Để hoàn tất thủ thuật này thì trước tiên chúng ta cần tạo ra các thẻ HTML minh họa

<!-- panel with buttons -->
<div>
<div>
<a href="#login_form" id="login_pop">Log In</a>
<a href="#join_form" id="join_pop">Sign Up</a>
</div>

</div>

<!-- popup form #1 -->
<a href="#x" id="login_form"></a>
<div>
<h2>Welcome Guest!</h2>
<p>Please enter your login and password here</p>
<div>
<label for="login">Login</label>
<input type="text" id="login" value="" />
</div>
<div>
<label for="password">Password</label>
<input type="password" id="password" value="" />
</div>
<input type="button" value="Log In" />

<a href="#close"></a>
</div>

<!-- popup form #2 -->
<a href="#x" id="join_form"></a>
<div>
<h2>Sign Up</h2>
<p>Please enter your details here</p>
<div>
<label for="email">Login (Email)</label>
<input type="text" id="email" value="" />
</div>
<div>
<label for="pass">Password</label>
<input type="password" id="pass" value="" />
</div>
<div>
<label for="firstname">First name</label>
<input type="text" id="firstname" value="" />
</div>
<div>
<label for="lastname">Last name</label>
<input type="text" id="lastname" value="" />
</div>
<input type="button" value="Sign Up" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;or&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#login_form" id="login_pop">Log In</a>

<a href="#close"></a>
</div>

Và đây là đoạn css làm modal popups

.main {
width: 800px;
height: 600px;
margin: 50px auto;
}
.panel {
background-color: #444;
height: 34px;
padding: 10px;
}
.panel a#login_pop, .panel a#join_pop {
border: 2px solid #aaa;
color: #fff;
display: block;
float: right;
margin-right: 10px;
padding: 5px 10px;
text-decoration: none;
text-shadow: 1px 1px #000;

-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
-ms-border-radius: 10px;
-o-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}
a#login_pop:hover, a#join_pop:hover {
border-color: #eee;
}
.overlay {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
bottom: 0;
cursor: default;
left: 0;
opacity: 0;
position: fixed;
right: 0;
top: 0;
visibility: hidden;
z-index: 1;

-webkit-transition: opacity .5s;
-moz-transition: opacity .5s;
-ms-transition: opacity .5s;
-o-transition: opacity .5s;
transition: opacity .5s;
}
.overlay:target {
visibility: visible;
opacity: 1;
}
.popup {
background-color: #fff;
border: 3px solid #fff;
display: inline-block;
left: 50%;
opacity: 0;
padding: 15px;
position: fixed;
text-align: justify;
top: 40%;
visibility: hidden;
z-index: 10;

-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
-moz-transform: translate(-50%, -50%);
-ms-transform: translate(-50%, -50%);
-o-transform: translate(-50%, -50%);
transform: translate(-50%, -50%);

-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
-ms-border-radius: 10px;
-o-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;

-webkit-box-shadow: 0 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
-moz-box-shadow: 0 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
-ms-box-shadow: 0 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
-o-box-shadow: 0 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
box-shadow: 0 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;

-webkit-transition: opacity .5s, top .5s;
-moz-transition: opacity .5s, top .5s;
-ms-transition: opacity .5s, top .5s;
-o-transition: opacity .5s, top .5s;
transition: opacity .5s, top .5s;
}
.overlay:target+.popup {
top: 50%;
opacity: 1;
visibility: visible;
}
.close {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
height: 30px;
line-height: 30px;
position: absolute;
right: 0;
text-align: center;
text-decoration: none;
top: -15px;
width: 30px;

-webkit-border-radius: 15px;
-moz-border-radius: 15px;
-ms-border-radius: 15px;
-o-border-radius: 15px;
border-radius: 15px;
}
.close:before {
color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
content: "X";
font-size: 24px;
text-shadow: 0 -1px rgba(0, 0, 0, 0.9);
}
.close:hover {
background-color: rgba(64, 128, 128, 0.8);
}
.popup p, .popup div {
margin-bottom: 10px;
}
.popup label {
display: inline-block;
text-align: left;
width: 120px;
}
.popup input[type="text"], .popup input[type="password"] {
border: 1px solid;
border-color: #999 #ccc #ccc;
margin: 0;
padding: 2px;

-webkit-border-radius: 2px;
-moz-border-radius: 2px;
-ms-border-radius: 2px;
-o-border-radius: 2px;
border-radius: 2px;
}
.popup input[type="text"]:hover, .popup input[type="password"]:hover {
border-color: #555 #888 #888;
}

Các bạn đã thấy ngạc nhiên về sức mạnh của CSS3 chưa. Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !