Tạo menu bao phủ màn hình với CSS3 và jQuery

13/03/2015

Hiện nay, có khá nhiều trang web có những thiết kế táo bạo và không theo kiểu truyền thống, một trong những điều thay đổi nhiều nhất là cách bố trí menu trên trang web. Để các bạn có thể theo kịp những kiểu thiết kế này, mình xin chia sẻ cho các bạn một mẫu menu với hiệu ứng cực pro, giúp các bạn có thể áp dụng vào trong những mẫu thiết kế web của mình.

tao-menu-bao-phu-man-hinh-voi-css3-va-jquery

Xem Demo | Download

HTML

Đầu tiên, các bạn xây dựng khung menu với đoạn html như sau :

<header class="header">
 <div class="burger">
  <div class="burger__patty"></div>
  <div class="burger__patty"></div>
  <div class="burger__patty"></div>
 </div>

 <nav class="menu">
  <div class="menu__brand">
   <a href=""><div class="logo"></div></a>
  </div>
  <ul class="menu__list">
   <li class="menu__item"><a href="http://www.thuthuatweb.net/wordpress" class="menu__link">WordPress</a></li>
   <li class="menu__item"><a href="http://www.thuthuatweb.net/php" class="menu__link">PHP</a></li>
    <li class="menu__item"><a href="http://www.thuthuatweb.net/css" class="menu__link">CSS3</a></li>
    <li class="menu__item"><a href="http://www.thuthuatweb.net/javacript" class="menu__link">Javascript </a></li>
    <li class="menu__item"><a href="http://www.thuthuatweb.net/photoshop" class="menu__link">Photoshop</a></li>
  </ul>
 </nav>
</header>

CSS

Kế tiếp là định dạng menu với đoạn CSS sau :

.header {
 position: fixed;
 z-index: 5;
 width: 100%;
}

.burger {
 position: absolute;
 z-index: 10;
 right: 25px;
 top: 25px;
 cursor: pointer;
 transform: rotateY(0);
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.burger__patty {
 width: 28px;
 height: 2px;
 margin: 0 0 4px 0;
 background: white;
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.burger__patty:last-child {
 margin-bottom: 0;
}
.burger--close {
 transform: rotate(180deg);
}
.burger--close .burger__patty:nth-child(1) {
 transform: rotate(45deg) translate(4px, 4px);
}
.burger--close .burger__patty:nth-child(2) {
 opacity: 0;
}
.burger--close .burger__patty:nth-child(3) {
 transform: rotate(-45deg) translate(5px, -4px);
}

.menu {
 position: fixed;
 top: 0;
 width: 100%;
 visibility: hidden;
}
.menu--active {
 visibility: visible;
}
.menu__brand, .menu__list {
 display: flex;
 flex-flow: column wrap;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 float: left;
 width: 50%;
 height: 100vh;
 overflow: hidden;
}
.menu__list {
 margin: 0;
 padding: 0;
 background: #2c9d94;
 list-style-type: none;
 transform: translate3d(0, -100%, 0);
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.menu__list--active {
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}
.menu__brand {
 background: #38C5B9;
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
 transform: translate3d(0, 100%, 0);
}
.menu__brand--active {
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}
.menu__item {
 transform: translate3d(500px, 0, 0);
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.menu__item--active {
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}
.menu__link {
 display: inline-block;
 position: relative;
 font-size: 30px;
 padding: 15px 0;
 font-weight: 300;
 color: white;
 text-decoration: none;
 color: white;
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.menu__link:before {
 content: "";
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: 50%;
 width: 10px;
 height: 2px;
 background: white;
 transform: translateX(-50%);
 transition: all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.menu__link:hover:before {
 width: 100%;
}
.menu .menu__item:nth-child(1) {
 transition-delay: 0.1s;
}
.menu .menu__item:nth-child(2) {
 transition-delay: 0.2s;
}
.menu .menu__item:nth-child(3) {
 transition-delay: 0.3s;
}
.menu .menu__item:nth-child(4) {
 transition-delay: 0.4s;
}
.menu .menu__item:nth-child(5) {
 transition-delay: 0.5s;
}
.menu .menu__item:nth-child(6) {
 transition-delay: 0.6s;
}

@media screen and (max-width: 768px) {
 ul.menu__list,
 div.menu__brand {
  float: none;
  width: 100%;
  min-height: 0;
 }
 ul.menu__list--active,
 div.menu__brand--active {
  transform: translate3d(0, 0, 0);
 }

 .menu__list {
  height: 75vh;
  transform: translate3d(-100%, 0, 0);
 }

 .menu__link {
  font-size: 24px;
 }

 .menu__brand {
  height: 25vh;
  transform: translate3d(100%, 0, 0);
 }
 .menu__brand .logo {
  width: 90px;
  height: 90px;
 }
}
.logo {
 width: 200px;
 height: 200px;
 border-radius: 50%;
 background: url("touch.png") no-repeat 50% 50% #1a1a1a;
}

h1, h2, h3, p {
 margin: 0;
 font-weight: 400;
}

main {
 height: 100vh;
 display: flex;
 flex-flow: column wrap;
 justify-content: center;
 padding: 8vw;
}
main h1 > a {
 color: white;
 text-decoration: none;
 font-size: 48px;
 font-weight: 300;
}

.support {
 position: fixed;
 bottom: 24px;
 color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

jQuery

Và cuối cùng là copy đoạn script sau để menu có thể chạy trơn tru.

(function() {

 var Menu = (function() {
  var burger = document.querySelector('.burger');
  var menu = document.querySelector('.menu');
  var menuList = document.querySelector('.menu__list');
  var brand = document.querySelector('.menu__brand');
  var menuItems = document.querySelectorAll('.menu__item');

  var active = false;

  var toggleMenu = function() {
   if (!active) {
    menu.classList.add('menu--active');
    menuList.classList.add('menu__list--active');
    brand.classList.add('menu__brand--active');
    burger.classList.add('burger--close');
    for (var i = 0, ii = menuItems.length; i < ii; i++) {
     menuItems[i].classList.add('menu__item--active');
    }

    active = true;
   } else {
    menu.classList.remove('menu--active');
    menuList.classList.remove('menu__list--active');
    brand.classList.remove('menu__brand--active');
    burger.classList.remove('burger--close');
    for (var i = 0, ii = menuItems.length; i < ii; i++) {
     menuItems[i].classList.remove('menu__item--active');
    }

    active = false;
   }
  };

  var bindActions = function() {
   burger.addEventListener('click', toggleMenu, false);
  };

  var init = function() {
   bindActions();
  };

  return {
   init: init
  };

 }());

 Menu.init();

}());
</script>

Nếu trong quá trình thực hiện bài viết có gi khó hiểu thi đừng ngần ngại để lại lời nhắn dưới dạng comment nhé.

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục: ,

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !