Tạo Mega Menu đơn giản với CSS thuần

14/07/2016

Tranh thủ chút ít thời gian, mình sẽ post cho các bạn một mẫu menu đa cấp với chỉ bằng CSS3 mà không phải dùng bất kì đoạn script nào. Với kiểu menu này, các bạn tha hồ dùng cho những dự án thiết kế web của mình.

Tạo Mega Menu đơn giản với CSS thuần

Xem Demo | Download

 HTML

Như thường lệ, chúng ta sẽ xây dựng khung chuẩn html như sau :

<div class="menu-wrapper">
   <ul class="nav">
    <li>
     <a href="#">Menu Item 1</a>
     <div>
      <div class="nav-column">
       <h3>Heading 1</h3>
       <ul>
        <li><a href="#">Item 1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2</a></li>
        <li><a href="#">Item 3</a></li>
        <li><a href="#">Item 4</a></li>
        <li><a href="#">Item 5</a></li>
        <li><a href="#">Item 6</a></li>
        <li><a href="#">Item 7</a></li>
       </ul>
      </div>
      <div class="nav-column">
       <h3>Heading 2</h3>
       <ul>
        <li><a href="#">Item 1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2</a></li>
        <li><a href="#">Item 3</a></li>
       </ul>
       <h3>Heading 3</h3>
       <ul>
        <li><a href="#">Item 1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2</a></li>
       </ul>      </div>
      <div class="nav-column">
       <h3>Heading 4</h3>
       <ul>
        <li><a href="#">Item 1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2</a></li>
        <li><a href="#">Item 3</a></li>
        <li><a href="#">Item 4</a></li>
        <li><a href="#">Item 5</a></li>
       </ul>
      </div>
      <div class="nav-column">
       <h3 class="orange">Highlighted Heading</h3>
       <ul>
        <li><a href="#">Item 1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2</a></li>
       </ul>
       <h3 class="orange">Highlighted Heading</h3>
       <ul>
        <li><a href="#">Item 1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2</a></li>
       </ul>
      </div>
     </div>
    </li>
    <li><a href="#">Menu Item 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu Item 3</a></li>
    <li><a href="#">Menu Item 4</a></li>
    <li><a href="#">Menu Item 5</a></li>
    <li class="nav-search">
     <form action="#">
      <input type="text" placeholder="Search...">
      <input type="submit" value="">
     </form>
    </li>
   </ul>
</div>

CSS

Sau đó, chúng ta sẽ định dạng menu với đoạn css sau :

@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto");

/* mini reset */
.nav,
.nav a,
.nav ul,
.nav li,
.nav div,
.nav form,
.nav input {
	border: none;
	margin: 0;
	outline: none;
	padding: 0;
}
.nav a {
 text-decoration: none;
}
.nav li {
 list-style: none;
}

/* menu container */
.nav,
input {
 font-family: "Roboto", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-size: 14px;
}
.nav {
	cursor: default;
	display: inline-block;
	position: relative;
	z-index: 500;
}

/* menu list */
.nav &gt; li {
	display: block;
	float: left;
}

/* menu links */
.nav &gt; li &gt; a {
 background: #372f2b;
 border-left: 1px solid #4b4441;
 border-right: 1px solid #312a27;
 display: block;
 color: #fcfcfc;
 font-weight: bold;
 height: 54px;
 line-height: 54px;
 padding: 0 20px;
 position: relative;
 text-shadow: 0 0 1px rgba(0,0,0,.35);
 -webkit-transition: all .3s ease;
 transition: all .3s ease;
 z-index: 510;
}
.nav &gt; li:hover &gt; a {
 background: #4b4441;
}
.nav &gt; li:first-child &gt; a {
 border-left: none;
 border-radius: 3px 0 0 3px;
}

/* search form */
.nav &gt; li.nav-search &gt; form {
 border-left: 1px solid #4b4441;
 height: 54px;
 position: relative;
 width: inherit;
 z-index: 510;
}
.nav &gt; li.nav-search input[type="text"] {
 background: #372f2b;
 color: #999;
 display: block;
 font-weight: bold;
 font-size: 14px;
 float: left;
 height: 24px;
 line-height: 24px;
 padding: 15px 0;
 text-shadow: 0 0 1px rgba(0,0,0,.35);
 -webkit-transition: all .3s ease 1s;
 transition: all .3s ease 1s;
 width: 1px;
}
.nav &gt; li.nav-search input[type="text"]:focus {
 color: #fcfcfc;
}
.nav &gt; li.nav-search input[type="text"]:focus,
.nav &gt; li.nav-search:hover input[type="text"] {
 padding: 15px 20px;
 -webkit-transition: all .3s ease .1s;
 transition: all .3s ease .1s;
 width: 110px;
}
.nav &gt; li.nav-search input[type="submit"] {
	background: #372f2b url(../img/search-icon.png) no-repeat center center;
	border-radius: 0 3px 3px 0;
	cursor: pointer;
	display: block;
	float: left;
	height: 54px;
	padding: 0 25px;
	-webkit-transition: all .3s ease;
	transition: all .3s ease;
	width: 20px;
}
.nav &gt; li.nav-search input[type="submit"]:hover {
 background-color: #4b4441;
}

/* menu dropdown */
.nav &gt; li &gt; div {
 background: #fff;
 border: 1px solid #ddd;
 border-radius: 0 0 3px 3px;
 position: absolute;
 display: block;
 left: 0;
 opacity: 0;
 overflow: hidden;
 top: 50px;
 -webkit-transition: all .3s ease .15s;
	transition: all .3s ease .15s;
	visibility: hidden;
	width: 100%;
}
.nav &gt; li:hover &gt; div {
	opacity: 1;
	overflow: visible;
	visibility: visible;
}

/* menu content styles */
.nav .nav-column {
	float: left;
	padding: 2.5%;
	width: 20%;
}
.nav .nav-column h3 {
	color: #372f2b;
	font-size: 14px;
	font-weight: bold;
	line-height: 18px;
	margin: 20px 0 10px 0;
	text-transform: uppercase;
}
.nav .nav-column h3.orange {
 color: #ff722b;
}
.nav .nav-column li a {
	color: #888;
	display: block;
	font-weight: bold;
	line-height: 26px;
}
.nav .nav-column li a:hover {
 color: #666;
}

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !