Tạo mẫu ribbon đỏ bằng CSS3

25/07/2017

Trước đây khi thiết kế web, mình cũng sử dụng rất nhiều kiểu ribbon như trong bài viết này để đánh dấu những mục quan trọng trong trang web nhằm tạo sự thu hút người dùng với sản phẩm từ bên khách hàng. Hôm nay, mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn mẫu này, vì biết đâu, sẽ có một ngày, các bạn cũng cần sử dụng đến nó như mình đã từng.

Tạo mẫu ribbon đỏ bằng CSS3

Xem Demo | Download

HTML

Để tạo ribbon thì các bạn tạo theo cấu trúc html như sau :

<div id="bm-ribbon">
  <div class="inset"></div>
  <div class="container">
      <div class="base"></div>
      <div class="left_corner"></div>
      <div class="right_corner"></div>
  </div>
</div>

CSS

Các bạn nên đọc kỹ từng phần trong đoạn css bên dưới để hiểu rõ thuộc tích và cách sử dụng để tạo ra một hình hài như ribbon này.

#bm-ribbon {
 width: 180px;
 height: 280px;
 margin: 50px auto 0;
 position: relative;
 overflow: hidden;
}

#bm-ribbon .inset {
 width: 200px;
 height: 55px;
 position: absolute;
 top: -50px;
 left: -10px;
 z-index: 5;
 
 -webkit-border-radius: 50%;
 -moz-border-radius: 50%;
 border-radius: 50%;
 
 background: rgba(0,0,0,0.3);
 
 box-shadow: 0px 5px 10px 0px rgba(0,0,0,0.3);
 -moz-box-shadow: 0px 5px 10px 0px rgba(0,0,0,0.3);
 -webkit-box-shadow: 0px 5px 10px 0px rgba(0,0,0,0.3);
}

#bm-ribbon .container {
 position: relative;
 width: 100px;
 height: 250px;
 overflow: hidden;
 margin: 0 auto;
 border-left: 1px solid #631a15;
 border-right: 1px solid #631a15;
}

#bm-ribbon .base {
 height: 200px;
 width: 100px;
 
 background: rgb(199,59,60);
 background: -moz-linear-gradient(top, rgba(199,59,60,1) 0%, rgba(184,32,31,1) 100%);
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,rgba(199,59,60,1)), color-stop(100%,rgba(184,32,31,1)));
 background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(199,59,60,1) 0%,rgba(184,32,31,1) 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, rgba(199,59,60,1) 0%,rgba(184,32,31,1) 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, rgba(199,59,60,1) 0%,rgba(184,32,31,1) 100%);
 background: linear-gradient(top, rgba(199,59,60,1) 0%,rgba(184,32,31,1) 100%);
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#c73b3c', endColorstr='#b8201f',GradientType=0 );

 position: relative;
 z-index: 2;
}

#bm-ribbon .base:after {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 width: 86px;
 left: 6px;
 height: 242px;
 border-left: 1px dashed #631a15;
 border-right: 1px dashed #631a15;
}

#bm-ribbon .base:before {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 width: 86px;
 left: 7px;
 height: 242px;
 border-left: 1px dashed #da5050;
 border-right: 1px dashed #da5050;
}

#bm-ribbon .left_corner {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: #b8201f;
 position: absolute;
 bottom: 20px;
 left: -50px;
 z-index: 1;
 
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
}

#bm-ribbon .right_corner {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: #b8201f;
 position: absolute;
 bottom: 20px;
 right: -50px;
 z-index: 1;
 
 -webkit-transform: rotate(45deg);
 -moz-transform: rotate(45deg);
 -ms-transform: rotate(45deg);
 -o-transform: rotate(45deg);
 transform: rotate(45deg);
}

Chúc các bạn tìm được những ý tưởng mới cho những mẫu thiết kế khác.

Tags:

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !