Responisve Checkbox Toggle Với CSS3

20/02/2015

Năm mới tết đến mình chẳng có gì tặng các bạn ngoài việc tìm kiếm những bài viết cũng như những thủ thuật giúp các bạn có thể tự học và nâng cao khả năng thiết kế web của chính mình. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài hiệu ứng tuyệt đẹp dành cho checkbox với CSS3.

responisve-checkbox-toggle-voi-css3

Xem Demo | Download

HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo khung chuẩn html cho các checkbox như sau :

<label class="tgl tgl-gray" style="font-size:30px">
  <input type="checkbox" />
  <span>&nbsp;&nbsp;</span>
 </label>

 <br/><br/>

 <label class="tgl" style="font-size:30px">
  <input type="checkbox" checked />
  <span data-on="Enabled" data-off="Disabled"></span>
 </label>

 <br/><br/>

 <label class="tgl tgl-gray" style="font-size:40px;">
  <input type="checkbox" />
  <span data-on="1" data-off="0"></span>
 </label>

 <br/><br/> 

 <label class="tgl tgl-gray" style="font-size:60px">
  <input type="checkbox" checked/>
  <span>&nbsp;&nbsp;</span>
 </label>

 <br/><br/>

 <label class="tgl" style="font-size:30px">
  <input type="checkbox" />
  <span>Any Text Here</span>
 </label>

CSS

Và đây là toàn bộ đoạn css giúp các bạn tạo hiệu ứng cho checkbox.

.tgl {
 position: relative;
 outline: 0;
 display: inline-block;
 cursor: pointer;
 user-select: none;
 margin: 0 0 5px 0;
}
.tgl,
.tgl:after,
.tgl:before,
.tgl *,
.tgl *:after,
.tgl *:before,
.tgl + .tgl-btn {
 box-sizing: border-box;
}
.tgl::selection,
.tgl:after::selection,
.tgl:before::selection,
.tgl *::selection,
.tgl *:after::selection,
.tgl *:before::selection,
.tgl + .tgl-btn::selection {
 background: none;
}
.tgl span {
 position: relative;
 display: block;
 height: 1.8em;
 line-height: 1.6em;
 overflow: hidden;
 font-weight: normal;
 text-align: center;
 border-radius: 2em;
 padding: 0.2em 1em;
 border: 1px solid #fafafa;
 box-shadow: inset 0 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0.7);
 transition: color 0.3s ease, padding 0.3s ease-in-out, background 0.3s ease-in-out;
}
.tgl span:before {
 position: relative;
 display: block;
 line-height: 1.3em;
 padding: 0 0.2em;
 font-size: 1em;
}
.tgl span:after {
 position: absolute;
 display: block;
 content: '';
 border-radius: 2em;
 width: 1.3em;
 height: 1.3em;
 margin-left: -1.45em;
 top: 0.2em;
 background: #ffffff;
 transition: left 0.3s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 0.97), background 0.3s ease-in-out;
}
.tgl input[type="checkbox"] {
 display: none !important;
}
.tgl input[type="checkbox"]:not(:checked) + span {
 background: #de474e;
 color: #ffffff;
 padding-left: 1.6em;
 padding-right: 0.4em;
}
.tgl input[type="checkbox"]:not(:checked) + span:before {
 content: attr(data-off);
 color: #ffffff;
}
.tgl input[type="checkbox"]:not(:checked) + span:after {
 background: #ffffff;
 left: 1.6em;
}
.tgl input[type="checkbox"]:checked + span {
 background: #86d993;
 color: #ffffff;
 padding-left: 0.4em;
 padding-right: 1.6em;
}
.tgl input[type="checkbox"]:checked + span:before {
 content: attr(data-on);
}
.tgl input[type="checkbox"]:checked + span:after {
 background: #ffffff;
 left: 100%;
}
.tgl-gray input[type="checkbox"]:not(:checked) + span {
 background: #e3e3e3;
 color: #999999;
}
.tgl-gray input[type="checkbox"]:not(:checked) + span:before {
 color: #999999;
}
.tgl-gray input[type="checkbox"]:not(:checked) + span:after {
 background: #ffffff;
}
.tgl-inline {
 display: inline-block !important;
 vertical-align: top;
}
.tgl-inline.tgl {
 font-size: 16px;
}
.tgl-inline.tgl span {
 min-width: 50px;
}
.tgl-inline.tgl span:before {
 line-height: 1.4em;
 padding-left: 0.4em;
 padding-right: 0.4em;
}
.tgl-inline-label {
 display: inline-block !important;
 vertical-align: top;
 line-height: 26px;
}
body {
 background: url(billie_holiday.png);
 font-family: 'Gotham SSm A', 'Gotham SSm B', "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", Tahoma, sans-serif;
}
.simple-toggle {
 position: absolute;
 left: 0;
 right: 0;
 top: 30px;
 text-align: center;
 margin: auto;
}
.title,
.subtitle {
 display: block;
 -webkit-font-smoothing: antialiased !important;
 text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.004);
}
.title {
 font-size: 30px;
 line-height: 40px;
 font-weight: bold;
 color: #262626;
}
.subtitle {
 margin-bottom: 20px;
 opacity: 0.4;
}
.footer {
 margin-top: 30px;
 font-size: 14px;
 opacity: 0.4;
}

Nếu trong quá trình hoàn thành bài viết có điều gì hoặc chỗ nào gây khó hiểu cho các bạn thì đừng ngần ngại để lại lời nhắn dưới dạng comment nhé các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !