Mẫu trang sản phẩm không thể bỏ qua bằng CSS3 và jQuery

30/06/2017

Bài viết mà mình mang đến cho các bạn ngày hôm nay là một mẫu thiết kế trang sản phẩm rất thích hợp cho những trang web bán hàng. Mẫu thiết kế này gồm có 2 phần chính : 1 phần hiển thị ảnh sản phẩm, phần còn lại sẽ là nơi khách hàng tham khảo chi tiết sản phẩm cũng như chọn lựa màu sắc hay tính năng khác của sản phẩm cùng với giá của nó.

Mẫu trang sản phẩm không thể bỏ qua bằng CSS3 và jQuery

Xem Demo | Download

HTML

Việc làm đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc html gồm có các phần sau :

– Ảnh sản phẩm (nằm bên trái).

– Mô tả và tùy chỉnh sản phẩm (nằm bên phải).

<main class="container">
 
 <!-- Left Column / Headphones Image -->
 <div class="left-column">
  <img data-image="black" src="images/black.png" alt="">
  <img data-image="blue" src="images/blue.png" alt="">
  <img data-image="red" class="active" src="images/red.png" alt="">
 </div>
 
 
 <!-- Right Column -->
 <div class="right-column">
 
  <!-- Product Description -->
  <div class="product-description">
   <span>Headphones</span>
   <h1>Beats EP</h1>
   <p>The preferred choice of a vast range of acclaimed DJs. Punchy, bass-focused sound and high isolation. Sturdy headband and on-ear cushions suitable for live performance</p>
  </div>
 
  <!-- Product Configuration -->
  <div class="product-configuration">
 
   <!-- Product Color -->
   <div class="product-color">
    <span>Color</span>
 
    <div class="color-choose">
     <div>
      <input data-image="red" type="radio" id="red" name="color" value="red" checked>
      <label for="red"><span></span></label>
     </div>
     <div>
      <input data-image="blue" type="radio" id="blue" name="color" value="blue">
      <label for="blue"><span></span></label>
     </div>
     <div>
      <input data-image="black" type="radio" id="black" name="color" value="black">
      <label for="black"><span></span></label>
     </div>
    </div>
   </div>
 
   <!-- Cable Configuration -->
   <div class="cable-config">
    <span>Cable configuration</span>
 
    <div class="cable-choose">
     <button>Straight</button>
     <button>Coiled</button>
     <button>Long-coiled</button>
    </div>
 
    <a href="#">How to configurate your headphones</a>
   </div>
  </div>
 
  <!-- Product Pricing -->
  <div class="product-price">
   <span>148$</span>
   <a href="#" class="cart-btn">Add to cart</a>
  </div>
 </div>
</main>

CSS

Chèn định dạng cơ bản cho phần body.

/* Basic Styling */
html, body {
 height: 100%;
 width: 100%;
 margin: 0;
 font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
 
.container {
 max-width: 1200px;
 margin: 0 auto;
 padding: 15px;
 display: flex;
}

Các bạn chú ý phần class ‘.container‘ được ấn định là ‘ display:flex ‘ cái này là để giúp cho việc canh cột cho nó đều và ngay ngắn. Kế tiếp là phân chia 2 phần chính ra như sau :

/* Columns */
.left-column {
 width: 65%;
 position: relative;
}
 
.right-column {
 width: 35%;
 margin-top: 60px;
}

Khi khách hàng chọn lựa màu sản phẩm, thì ảnh sẽ thay đổi tương ứng với màu được chọn, để làm việc này thì đầu tiên chúng ta sẽ cho các ảnh vô hình với ‘ opacity:0 ‘ và chỉ ảnh được chọn mới được hiển thị.

/* Left Column */
.left-column img {
 width: 100%;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 opacity: 0;
 transition: all 0.3s ease;
}
 
.left-column img.active {
 opacity: 1;
}

Và bên dưới đây là phần cho mô tả sản phẩm.

/* Product Description */
.product-description {
 border-bottom: 1px solid #E1E8EE;
 margin-bottom: 20px;
}
.product-description span {
 font-size: 12px;
 color: #358ED7;
 letter-spacing: 1px;
 text-transform: uppercase;
 text-decoration: none;
}
.product-description h1 {
 font-weight: 300;
 font-size: 52px;
 color: #43484D;
 letter-spacing: -2px;
}
.product-description p {
 font-size: 16px;
 font-weight: 300;
 color: #86939E;
 line-height: 24px;
}

Các nút chọn màu sản phẩm chính là các nút radio được cải tiến.

/* Product Color */
.product-color {
 margin-bottom: 30px;
}
 
.color-choose div {
 display: inline-block;
}
 
.color-choose input[type="radio"] {
 display: none;
}
 
.color-choose input[type="radio"] + label span {
 display: inline-block;
 width: 40px;
 height: 40px;
 margin: -1px 4px 0 0;
 vertical-align: middle;
 cursor: pointer;
 border-radius: 50%;
}
 
.color-choose input[type="radio"] + label span {
 border: 2px solid #FFFFFF;
 box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,0.33);
}
 
.color-choose input[type="radio"]#red + label span {
 background-color: #C91524;
}
.color-choose input[type="radio"]#blue + label span {
 background-color: #314780;
}
.color-choose input[type="radio"]#black + label span {
 background-color: #323232;
}
 
.color-choose input[type="radio"]:checked + label span {
 background-image: url(images/check-icn.svg);
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center;
}

Phần Cable configuration

/* Cable Configuration */
.cable-choose {
 margin-bottom: 20px;
}
 
.cable-choose button {
 border: 2px solid #E1E8EE;
 border-radius: 6px;
 padding: 13px 20px;
 font-size: 14px;
 color: #5E6977;
 background-color: #fff;
 cursor: pointer;
 transition: all .5s;
}
 
.cable-choose button:hover,
.cable-choose button:active,
.cable-choose button:focus {
 border: 2px solid #86939E;
 outline: none;
}
 
.cable-config {
 border-bottom: 1px solid #E1E8EE;
 margin-bottom: 20px;
}
 
.cable-config a {
 color: #358ED7;
 text-decoration: none;
 font-size: 12px;
 position: relative;
 margin: 10px 0;
 display: inline-block;
}
.cable-config a:before {
 content: "?";
 height: 15px;
 width: 15px;
 border-radius: 50%;
 border: 2px solid rgba(53, 142, 215, 0.5);
 display: inline-block;
 text-align: center;
 line-height: 16px;
 opacity: 0.5;
 margin-right: 5px;
}

Phần cuối cùng sẽ là giá sản phẩm và nút ” Add to cart

/* Product Price */
.product-price {
 display: flex;
 align-items: center;
}
 
.product-price span {
 font-size: 26px;
 font-weight: 300;
 color: #43474D;
 margin-right: 20px;
}
 
.cart-btn {
 display: inline-block;
 background-color: #7DC855;
 border-radius: 6px;
 font-size: 16px;
 color: #FFFFFF;
 text-decoration: none;
 padding: 12px 30px;
 transition: all .5s;
}
.cart-btn:hover {
 background-color: #64af3d;
}

Và chức năng responsive trên tất cả các màn hình

/* Responsive */
@media (max-width: 940px) {
 .container {
  flex-direction: column;
  margin-top: 60px;
 }
 
 .left-column,
 .right-column {
  width: 100%;
 }
 
 .left-column img {
  width: 300px;
  right: 0;
  top: -65px;
  left: initial;
 }
}
 
@media (max-width: 535px) {
 .left-column img {
  width: 220px;
  top: -85px;
 }
}

jQuery

Đoạn script sau sẽ thực hiện chức năng chuyển ảnh khi người dùng click chọn màu sản phẩm, nó chỉ đơn giản là chèn class ‘.active’ vào hình tương ứng mà thôi.Đừng quên chèn thư viện jQuery trước đoạn code này nhé.

$(document).ready(function() {
 
 $('.color-choose input').on('click', function() {
   var headphonesColor = $(this).attr('data-image');
 
   $('.active').removeClass('active');
   $('.left-column img[data-image = ' + headphonesColor + ']').addClass('active');
   $(this).addClass('active');
 });
 
});

Đây chỉ là mẫu thiết kế đơn giản thôi, mình tin rằng các bạn có thể có thêm nhiều sáng tạo nữa vào mẫu thiết kế này để trang bán hàng của các bạn ngày thêm khách và doanh thu khá hơn rất nhiều.

Chúc các bạn thành công !

Chuyên Mục: , ,

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !