CSS Transparency trên toàn bộ các trình duyệt

29/05/2012

Chúng ta sẽ áp dụng các thuộc tính sau cho một đối tượng HTML nào đó muốn transparent.

đoạn code như sau:

.transparent_class {

filter:alpha(opacity=50);
-moz-opacity:0.5;
-khtml-opacity: 0.5;
opacity: 0.5;
}
css transparent cho cac laoi trinh duyet
  1. opacity: 0.5; Đây là một thuộc tính rất quan trọng bởi nó là một thuộc tính chuẩn của CSS. Nó sẽ làm việc trên hầu hết các phiên bản của Firefox, Opera và Safari. Thuộc tính trên rất cần thiết cho những trình duyệt hỗ trợ các thuộc tính chuẩn của CSS.
  2. filter:alpha(opacity=50); Thuộc tính trên được dùng cho IE.
  3. -moz-opacity:0.5; Nó cần thiết cho các phiên bản cũ của Mozilla cũng như Netscape Navigator.
  4. -khtml-opacity: 0.5; Được dùng cho phiên bản cũ của Safari (1.x).

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !