Colorful Shiny CSS3 Buttons

24/02/2014

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loạt các button nhiều mắc sắc và có hiệu ứng cực kỳ cool với chỉ bằng CSS3. Với các buttons này, các bạn có thể áp dụng vào cho chính các mẫu thiết kế web của mình.

Có một điều mình nhắc nhở các bạn là các button này xem tốt nhất trên các phiên bản trình duyệt mới nhất. Do đó nếu các bạn đang dùng các trình duyệt cũ, thì nên tải các phiên bản mới nhất về để xem demo với đầy đủ hiệu ứng.

shiny-button-set

Xem Demo | Download

Nào chúng ta cùng bắt tay tạo các button nào :

HTML

Đầu tiên chúng ta sẽ cần đoạn html sau đây để làm khung chuẩn cho các button cần tạo.

<a href="#" class="button green"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button red"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button blue"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button yellow"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button grey"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button black"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button brown"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button darkred"><div class="light"></div>Click Here</a>
<a href="#" class="button purple"><div class="light"></div>Click Here</a>

CSS

Trước hết, chúng ta sẽ định dạng chung cho các buttons

.button{
	height:2em;
	padding:15px 50px;
	margin:20px 40px;
	cursor:pointer;
	display:inline-block;
	color:#FFF;
	font-size:1em;
	border:1px solid #eee;
	background:#eee;
	border-radius:4px;
	line-height:2em;
	border:1px solid #aaa;
	text-decoration:none;

	-webkit-transition: all 0.3s linear;
  -khtml-transition: all 0.3s linear;
  -moz-transition: all 0.3s linear;
  -o-transition: all 0.3s linear;
  transition: all 0.3s linear;
}

Sau đó là tạo background gradients với màu tưng ứng với từng buttons

/***********************************************************************
* Green Background
**********************************************************************/
.green{
background: #cdeb8e; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #cdeb8e 0%, #a5c956 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#cdeb8e), color-stop(100%,#a5c956)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #cdeb8e 0%,#a5c956 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #cdeb8e 0%,#a5c956 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #cdeb8e 0%,#a5c956 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(top, #cdeb8e 0%,#a5c956 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#cdeb8e', endColorstr='#a5c956',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Red Background
**********************************************************************/
.red{
background: #ff3019; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #ff3019 0%, #cf0404 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ff3019), color-stop(100%,#cf0404)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #ff3019 0%,#cf0404 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #ff3019 0%,#cf0404 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #ff3019 0%,#cf0404 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(top, #ff3019 0%,#cf0404 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ff3019', endColorstr='#cf0404',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Yellow Background
**********************************************************************/
.yellow{
background: #ffd65e; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #ffd65e 0%, #febf04 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffd65e), color-stop(100%,#febf04)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #ffd65e 0%,#febf04 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #ffd65e 0%,#febf04 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #ffd65e 0%,#febf04 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(top, #ffd65e 0%,#febf04 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffd65e', endColorstr='#febf04',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Grey Background
**********************************************************************/
.grey{
background: rgb(238,238,238); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(238,238,238,1) 0%, rgba(204,204,204,1) 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,rgba(238,238,238,1)), color-stop(100%,rgba(204,204,204,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(238,238,238,1) 0%,rgba(204,204,204,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(left, rgba(238,238,238,1) 0%,rgba(204,204,204,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(left, rgba(238,238,238,1) 0%,rgba(204,204,204,1) 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(left, rgba(238,238,238,1) 0%,rgba(204,204,204,1) 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#eeeeee', endColorstr='#cccccc',GradientType=1 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Black Background
**********************************************************************/
.black{
background: #7d7e7d; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #7d7e7d 0%, #0e0e0e 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#7d7e7d), color-stop(100%,#0e0e0e)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(top, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#7d7e7d', endColorstr='#0e0e0e',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Brown Background
**********************************************************************/
.brown{
background: #f6e6b4; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #f6e6b4 0%, #ed9017 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#f6e6b4), color-stop(100%,#ed9017)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #f6e6b4 0%,#ed9017 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #f6e6b4 0%,#ed9017 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #f6e6b4 0%,#ed9017 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(top, #f6e6b4 0%,#ed9017 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#f6e6b4', endColorstr='#ed9017',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Blue Background
**********************************************************************/
.blue{
background: #7abcff; /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(top, #7abcff 0%, #60abf8 44%, #4096ee 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#7abcff), color-stop(44%,#60abf8), color-stop(100%,#4096ee)); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #7abcff 0%,#60abf8 44%,#4096ee 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top, #7abcff 0%,#60abf8 44%,#4096ee 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(top, #7abcff 0%,#60abf8 44%,#4096ee 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(top, #7abcff 0%,#60abf8 44%,#4096ee 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#7abcff', endColorstr='#4096ee',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Dark Red Background
**********************************************************************/
.darkred{
background: rgb(169,3,41); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(169,3,41,1) 0%, rgba(143,2,34,1) 44%, rgba(109,0,25,1) 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,rgba(169,3,41,1)), color-stop(44%,rgba(143,2,34,1)), color-stop(100%,rgba(109,0,25,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(169,3,41,1) 0%,rgba(143,2,34,1) 44%,rgba(109,0,25,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(left, rgba(169,3,41,1) 0%,rgba(143,2,34,1) 44%,rgba(109,0,25,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(left, rgba(169,3,41,1) 0%,rgba(143,2,34,1) 44%,rgba(109,0,25,1) 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(left, rgba(169,3,41,1) 0%,rgba(143,2,34,1) 44%,rgba(109,0,25,1) 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#a90329', endColorstr='#6d0019',GradientType=1 ); /* IE6-9 */
}

/***********************************************************************
* Purple Background
**********************************************************************/
.purple{
background: rgb(203,96,179); /* Old browsers */
background: -moz-linear-gradient(left, rgba(203,96,179,1) 0%, rgba(173,18,131,1) 50%, rgba(222,71,172,1) 100%); /* FF3.6+ */
background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,rgba(203,96,179,1)), color-stop(50%,rgba(173,18,131,1)), color-stop(100%,rgba(222,71,172,1))); /* Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(203,96,179,1) 0%,rgba(173,18,131,1) 50%,rgba(222,71,172,1) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(left, rgba(203,96,179,1) 0%,rgba(173,18,131,1) 50%,rgba(222,71,172,1) 100%); /* Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-gradient(left, rgba(203,96,179,1) 0%,rgba(173,18,131,1) 50%,rgba(222,71,172,1) 100%); /* IE10+ */
background: linear-gradient(left, rgba(203,96,179,1) 0%,rgba(173,18,131,1) 50%,rgba(222,71,172,1) 100%); /* W3C */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#cb60b3', endColorstr='#de47ac',GradientType=1 ); /* IE6-9 */
}

Kế tiếp là cho hiệu ứng Button Hover và Active

.button:hover{
	-webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.7) 0px 5px 15px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -10px 20px;
  -khtml-box-shadow:rgba(0,0,0,0.7) 0px 5px 15px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -10px 20px;
  -moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.7) 0px 5px 15px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -10px 20px;
  -o-box-shadow:rgba(0,0,0,0.7) 0px 5px 15px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -10px 20px;
  box-shadow:rgba(0,0,0,0.7) 0px 5px 15px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -10px 20px;
}

.button:active {
  -webkit-box-shadow: rgba(255,255,255,0.25) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.03) 0px 20px 0px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -20px 20px, inset rgba(255,255,255,0.05) 0px 20px 20px;
  -khtml-box-shadow: rgba(255,255,255,0.25) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.03) 0px 20px 0px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -20px 20px, inset rgba(255,255,255,0.05) 0px 20px 20px;
  -moz-box-shadow: rgba(255,255,255,0.25) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.03) 0px 20px 0px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -20px 20px, inset rgba(255,255,255,0.05) 0px 20px 20px;
  -o-box-shadow: rgba(255,255,255,0.25) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.03) 0px 20px 0px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -20px 20px, inset rgba(255,255,255,0.05) 0px 20px 20px;
  box-shadow: rgba(255,255,255,0.25) 0px 1px 0px, inset rgba(255,255,255,0.03) 0px 20px 0px, inset rgba(0,0,0,0.15) 0px -20px 20px, inset rgba(255,255,255,0.05) 0px 20px 20px;
  text-shadow:1px 1px 1px #eee;
}

CSS Shine

Để button thêm cool, chúng ta sẽ chèn thêm một hiệu ứng nhỏ vào button, hiệu ứng này sẽ hiển thị một đường viền trắng, và quay một góc từ trái sang phải.

.light {
  display: block;
  position: relative;
  background: -moz-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,0.9) 50%, rgba(255,255,255,0) 100%); /* FF3.6+ */
	background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-stop(0%,rgba(255,255,255,0)), color-stop(50%,rgba(255,255,255,0.9)), color-stop(100%,rgba(255,255,255,0))); /* Chrome,Safari4+ */
	background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.9) 50%,rgba(255,255,255,0) 100%); /* Chrome10+,Safari5.1+ */
	background: -o-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.9) 50%,rgba(255,255,255,0) 100%); /* Opera 11.10+ */
	background: -ms-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.9) 50%,rgba(255,255,255,0) 100%); /* IE10+ */
	background: linear-gradient(left, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,0.9) 50%,rgba(255,255,255,0) 100%); /* W3C */
	filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#00ffffff', endColorstr='#00ffffff',GradientType=1 ); /* IE6-9 */
  padding: 1px 9px;
  top: -16px;
  left: -53px;
  height: 0px;
}

.button:hover .light{

	padding:1px 5px;

  -webkit-animation-name: shine;
  -webkit-animation-duration: 0.6s;
  -webkit-animation-timing-function: linear;
  -khtml-animation-name: shine;
  -khtml-animation-duration: 0.6s;
  -khtml-animation-timing-function: linear;
  -moz-animation-name: shine;
  -moz-animation-duration: 0.6s;
  -moz-animation-timing-function: linear;
  -o-animation-name: shine;
  -o-animation-duration: 0.6s;
  -o-animation-timing-function: linear;
  -webkit-animation-name: shine;
  -webkit-animation-duration: 0.6s;
  -webkit-animation-timing-function: linear;
  left:45px;
}

@-webkit-keyframes shine {
  0% { top: -15px; left: -48px; }
  10% { top: -5px; }
  20% { top: 5px; }
  30% { top: 15px; }
  40% { top: 25px; }
  50% { top: 35px; }
  60% { top: 25px; }
  70% { top: 15px; }
  80% { top: 5px; }
  90% { top: -5px; }
  100% { top:-15px; left:45px; -webkit-transform: rotate(-360deg); }
}

@-khtml-keyframes shine {
  0% { top: -15px; left: -48px; }
  10% { top: -5px; }
  20% { top: 5px; }
  30% { top: 15px; }
  40% { top: 25px; }
  50% { top: 35px; }
  60% { top: 25px; }
  70% { top: 15px; }
  80% { top: 5px; }
  90% { top: -5px; }
  100% { top:-15px; left:45px; -khtml-transform: rotate(-360deg); }
}

@-moz-keyframes shine {
  0% { top: -15px; left: -48px; }
  10% { top: -5px; }
  20% { top: 5px; }
  30% { top: 15px; }
  40% { top: 25px; }
  50% { top: 35px; }
  60% { top: 25px; }
  70% { top: 15px; }
  80% { top: 5px; }
  90% { top: -5px; }
  100% { top:-15px; left:45px; -moz-transform: rotate(-360deg); }
}

@-o-keyframes shine {
  0% { top: -15px; left: -48px; }
  10% { top: -5px; }
  20% { top: 5px; }
  30% { top: 15px; }
  40% { top: 25px; }
  50% { top: 35px; }
  60% { top: 25px; }
  70% { top: 15px; }
  80% { top: 5px; }
  90% { top: -5px; }
  100% { top:-15px; left:45px; -o-transform: rotate(-360deg); }
}

@-keyframes shine {
  0% { top: -15px; left: -48px; }
  10% { top: -5px; }
  20% { top: 5px; }
  30% { top: 15px; }
  40% { top: 25px; }
  50% { top: 35px; }
  60% { top: 25px; }
  70% { top: 15px; }
  80% { top: 5px; }
  90% { top: -5px; }
  100% { top:-15px; left:45px; transform: rotate(-360deg); }
}

Đó là tất cả những gì mà mình cần chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo.

Tags:

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !