Chèn tính năng “BlogThis!” cho trang blog của bạn

20/06/2012

blog_this

Bạn có thể thấy một nút nhấn “BlogThis!” ở một blog nào đó, khi một người sử dụng blogspot click vào nút nhấn “BlogThis” này thì họ có thể chia sẻ blog của họ dễ dàng trên Blogger. Nhưng nếu bạn muốn hiển thị tính năng ” BlogThis ”  này như là một dòng chữ liên kết thì bài viết sau đây sẽ rất hữu ích cho bạn.

Bước 1 : Đăng nhập vào blogger, vào phần Thiết kế (Design ) -> Chỉnh sửa HTML ( Edit Html) chọn Mở rộng tiện ích (Expand Widgets)

Bước 2 : Tìm đoạn code sau trong template :

<data:post.body/>

Bước 3 :  Copy và Dán đoạn code sau ngay trên:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div style='float:right;margin-right:10px;'>

&lt;a href=&quot;javascript:popw=&#39;&#39;;Q=&#39;&#39;;x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) {Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) {Q=x.getSelection();}popw = y.open(&#39;http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=&#39; + escape(Q) + &#39;&amp;u=&#39; + escape(location.href) + &#39;&amp;n=&#39; + escape(document.title),&#39;bloggerForm&#39;,&#39;scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes&#39;);if (!document.all) T = setTimeout(&#39;popw.focus()&#39;,50);void(0);&quot;&gt;BlogThis!&lt;/a&gt;

</div></b:if>

Bước 4 : Nhấn nút Lưu Mẫu ( Save Template ).

Vậy là xong , các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách tự trải nghiệm xem sao, chúc các bạn thành công

Chuyên Mục:

Bài viết được đăng bởi webmaster

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì giúp mình Like cái nhé !
  • Cảm ơn các bài viết của admin rất hay và bổ ích. Mình có một câu hỏi thế này mong admin chỉ giúp. Mình dùng công cụ seoquake để kiểm tra onpage và thấy hình ảnh thế này
    We found 23 images on this page.
    15 ALT attributes are empty or missing.
    Giờ mình muốn thêm thuộc tính và mô tả cho tất cả hình ảnh trên blog thì làm thế nào, trong bài viết mình đã thêm hết rồi nhưng vẫn nhiều anh chưa có thuộc tính.
    cảm ơn admin